h

Nieuws uit 2007

12 september 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike ziet weer bloeiende toekomst tegemoet

speeltuin HagerweikeDe SP organiseerde gisteravond in gemeenschapshuis het Zwanenhaof in Venlo-Zuid een buurtbijeenkomst over speeltuin ‘t Hagerweike. Naast een dertigtal buurtbewoners waren ook vertegenwoordigers van de gemeente, welzijnstichting Wel.kom, basisschool de Koperwiek, het Wijkoverleg Venlo-Zuid en het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike aanwezig. De SP presenteerde de resultaten van een onderzoek onder ruim 400 bewoners. Het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike liet naar aanleiding hiervan weten dat het gebrek aan toezicht binnenkort is opgelost.

Lees verder
11 september 2007

Geslaagde Algemene Ledenvergadering SP Venlo

ALV 10-09-2007 foto1 Op naar het 15e partijcongres!
In zaal 'Copacabana' vond alweer de derde ledenvergadering van dit jaar plaats. Hier kunnen de leden zich uitspreken over de congresstukken en het kiezen van een afvaardiging. Verder op de agenda stond de aankomende regioconferentie, voortgang jaarplan, scholingen, en hetgeen de SP de afgelopen tijd heeft bewerkstelligd en nog gaat doen.

Lees verder
10 september 2007

Belfeld tegen uitverkoop Thuiszorg

stop uitverkoop thuiszorgGisteren was de SP-afdeling Venlo, net als voorgaande jaren, weer te vinden op de Najaarsmarkt in Belfeld. Deze keer vroegen we aandacht voor de introductie van marktwerking in de Thuiszorg. Hierdoor worden duizenden zorgwerkers bedreigd met (gedwongen) ontslagen. Dit gaat tenkoste van de kwaliteit en toegankelijkheid van deze vorm van broodnodige zorg. Zeker nu de vergrijzing toeneemt is Thuiszorg voor veel ouderen en gehandicapten juist harder nodig dan ooit!

Lees verder
31 augustus 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid is zonder overleg opgedoekt

speeltuinOfficieel erkende speeltuin veranderde in openbare speelgelegenheid:
SP eist verklaring.

Ten eerste eist de SP Venlo van wethouder Beurskens een verklaring over het opheffen van speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid. Door de speeltuin nu speelplek te noemen onduikt de gemeente de strengere regelgeving die voor speeltuinen geldt. Ten tweede wil de SP opheldering waarop de wethouder zijn uitspraken over de VWA-controle in de pers baseert. De SP is namelijk tot op heden hierover zelf niet geïnformeerd. Ten slotte maakt de partij bekent dat ze begin september een buurtavond organiseert waarop het de resultaten bekent maakt van het wijkonderzoek dat de partij in mei en juni hield.

Lees verder
28 augustus 2007

Kritische ingezonden brief niet geplaatst!

Vorige zaterdag stond in het Dagblad de Limburger een artikel over de 'Polencamping' in Arcen, dat de bezwaren van de SP tegen de erbarmelijke woonomstandigheden afdeed als nonsens en wegwuifde als zijnde "niet aan de orde". De journaliste in kwestie deed onderzoek en pleegde hoor en wederhoor, bij de SP en bij de camping. Echter liet ze zich op de camping schijnbaar behoorlijk inpalmen waardoor het totaal ongenuanceerde krantenartikel tot stand moet zijn gekomen. Hierop konden wij niet anders dan in de pen klimmen!

Lees verder
24 augustus 2007

SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten

stop uitverkoop thuiszorgDe SP Venlo heeft vandaag de gemeente Venlo opgeroepen om het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer als partner te beschouwen. In vervolg moet de gemeente een indicatie stellen voor het zorgtraject, in samenspraak met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Volgens de SP is dit hét alternatief voor goede zorg.
Deze week maakte wethouder Lamers (GL) bekent problemen te ondervinden met de werkwijze van het CIZ. De SP wil niet dat kwetsbare mensen de dupe worden van de problemen bij het CIZ, en eist direct maatregelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier