h

Nieuws uit 2007

12 oktober 2007

Milieudefensie Nederland steunt acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen

De landelijke vereniging Milieudefensie schaart zich achter de actie van de SP voor een totaal vrachtverbod vanaf de A73 naar de woonwijken in Blerick. Ook steunt Milieudefensie het pleidooi van de Tegelse Wijkraad Op de Heide voor maatregelen tegen toekomstig sluipverkeer in de wijk. Dit schrijft landelijk campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven, vandaag in een bericht aan de SP in Venlo.

Lees verder
8 oktober 2007

SP Limburg: vervoer gevaarlijke stoffen door Limburg kan en moet veiliger

Door Limburg vindt vaak grensoverschrijdend vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Uiteraard is dit aan strenge regels gebonden voor ieders veiligheid en het milieu. Hoewel de provincie en de gemeente geen controlerende taak hebben, deze is aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, gaat het te vaak mis om geen actie te ondernemen. Zoals afgelopen weekend met een Poolse vrachtwagen met lekkende vaten chemicaliën op de A76.

Lees verder
5 oktober 2007

SP steunt Tegelse wijkraad bij eis om maatregelen tegen sluipverkeer A73/A74

De Wijkraad Op de Heide in Tegelen eist compensatie voor de negatieve effecten van de aanleg van de A73 en A74 voor hun wijk. De wijkraad heeft in brieven aan het college van B&W en de Minister van Verkeer en Waterstaat maatregelen geëist ten aanzien van veiligheid, terugdringen van het sluipverkeer en garanties ten aanzien van bereikbaarheid voor met name hulpdiensten. Nu al is bekend dat er filevorming zal ontstaan, waardoor naar verwachting veel (vracht)verkeer een alternatieve route zal kiezen dwars door woonwijken. De SP deelt de mening van de wijkraad en staat volledig achter het pleidooi voor een leefbare wijk.

Lees verder
2 oktober 2007

Succesvolle eerste scholingbijeenkomst

Maandagavond was de aftrap van de eerste van vier cursusavonden Politieke basisscholing. Twintig leden verzamelden zich in de bomvolle cafézaal om vol enthousiasme de scholing te volgen. Enkele leden die nog niet actief waren gaven in de pauze aan graag actief mee te doen met de SP.

Lees verder
30 september 2007

Nationale Petitie voor EU-referendum

Ho! niet zo!Na de draai van de PvdA inzake het referendum over het nieuwe Europese verdrag, zal de SP zich maximaal inzetten om alsnog via publieke druk een volksraadpleging af te dwingen. Via www.referendumnu.nl wil de SP met alle voor- én tegenstanders, van alle politieke gezindten, een oproep doen aan de coalitiepartijen om een referendum mogelijk te maken. Daarvoor wordt ook de hulp ingeroepen van VVD, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Lees verder
28 september 2007

Vierdelige cursus 'Politieke basisscholing'

De Politieke basisscholing start weer vanaf oktober! Een goede kennismaking voor (nieuwe) leden en onmisbaar voor actieve SP-ers. In vier cursusavonden leert u de ideologie en werkwijze van de SP. Ook aandacht voor het verschil met andere partijen, opbouw en organisatie van onze partij, activisme en de afdeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier