h

Agenda

x
maandag 23 oktober 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
zaterdag 4 november 2017

Nieuwe ledendag

Nieuwe SP-leden krijgen op deze dag de gelegenheid kennis te maken met de SP Tweede Kamerfractie en krijgen een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. Uitgenodigd worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar (in de periode november 2016-oktober 2017). Geen uitnodiging ontvangen of wil je ook mee, stuur dan even een e-mail.

x
maandag 6 november 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 7 november 2017

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
maandag 13 november 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
maandag 13 november 2017

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

Onder leiding van interim regiovertegenwoordiger en partijbestuurslid Joep Gielens (uit Venray)
bespreken de voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken afdelingen, functioneren Statenfractie, werkzaamheden en activiteiten/ acties.

Let op: Datum is nog niet zeker, kan nog wijzigen.

x
dinsdag 14 november 2017

Bijeenkomst Kerngroep

Actieve SP-leden (doeners en denkers) bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema uit ons beginselprogramma en de scholingsserie 'Heel de Mens' maar ook komen aanstaande activiteiten en mogelijke acties ter sprake.

x
zaterdag 25 november 2017

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

x
maandag 27 november 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
zaterdag 2 december 2017

Regioconferentie SP Limburg

Belangrijkste onderwerp is het aanstaande partijcongres (op 20 januari 2018). De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

Let op: Datum staat nog niet vast, wordt 2e of 3e.

Pagina's

U bent hier