h

Agenda

x
zaterdag 24 juni 2017

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

x
maandag 26 juni 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 4 juli 2017

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
dinsdag 11 juli 2017

Bijeenkomst Kerngroep

Actieve SP-leden (doeners en denkers) bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema uit ons beginselprogramma en de scholingsserie 'Heel de Mens' maar ook komen aanstaande activiteiten en mogelijke acties ter sprake.

x
dinsdag 1 augustus 2017

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
dinsdag 8 augustus 2017

Bijeenkomst Kerngroep

Actieve SP-leden (doeners en denkers) bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema uit ons beginselprogramma en de scholingsserie 'Heel de Mens' maar ook komen aanstaande activiteiten en mogelijke acties ter sprake.

x
dinsdag 5 september 2017

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
maandag 11 september 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
maandag 11 september 2017

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

Onder leiding van interim regiovertegenwoordiger en partijbestuurslid Joep Gielens (uit Venray)
bespreken de voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken afdelingen, functioneren Statenfractie, werkzaamheden en activiteiten/ acties.

Let op: Datum is nog niet zeker, kan nog wijzigen.

x
dinsdag 12 september 2017

Bijeenkomst Kerngroep

Actieve SP-leden (doeners en denkers) bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema uit ons beginselprogramma en de scholingsserie 'Heel de Mens' maar ook komen aanstaande activiteiten en mogelijke acties ter sprake.

Pagina's

U bent hier