h

Agenda

x
maandag 24 september 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
donderdag 27 september 2018

Extra Denktank mbt onderzoek achterstandswijken

Tijdens de bijeenkomst van de Denktank op 11 september jl. hebben wij gehoord van Arjan dat hij een onderzoek is gestart naar achterstandswijken. Hij heeft er ondertussen zo’n 40 bezocht in het hele land. Ook het Vastenavondkamp in Blerick. Verschillende leden wilden er meer van weten en hij was uiteraard bereid op een ander tijdstip ons verder te informeren.
Dit gaat plaatsvinden op donderdag 27 september om 20.00 uur. Wederom in Boulevard Hazenkamp te Blerick. Graag tot dan. Voor koffie en thee wordt gezorgd!
 

x
dinsdag 2 oktober 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Speciaal thema ditmaal: “Welke koers gaan we de komende 4 jaar varen en hoe willen we dat bereiken”.

x
maandag 8 oktober 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 9 oktober 2018

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

x
maandag 29 oktober 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
zaterdag 3 november 2018

Nieuwe ledendag

Nieuwe SP-leden krijgen op deze dag de gelegenheid kennis te maken met de SP Tweede Kamerfractie en krijgen een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. Uitgenodigd worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar (in de periode november 2017-oktober 2018). Geen uitnodiging ontvangen of wil je ook mee? Stuur dan even een e-mail.

x
maandag 5 november 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 6 november 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
maandag 12 november 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

Pagina's

U bent hier