h

Agenda

x
woensdag 21 maart 2018

Folderen

We gaan deze dag op het station de reizigers enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen.

x
woensdag 21 maart 2018

Verkiezingen gemeenteraad & referendum Sleepwet

Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Venlo. Deze dag staat u voor de keuze: wordt Venlo killer met nog meer bezuinigingen of moet het socialer, duurzamer en menselijker? U heeft het voor het zeggen dus ga stemmen, elke stem telt! Maar laat uw voorkeur niet afhangen van de beloften van de politieke partijen, maar kijk vooral naar de daden van de verschillende partijen. Die zeggen namelijk alles over de ware aard van de politici die nu om uw stem dingen. Stem op de partij die na de verkiezingen ook nog voor u klaar staat, want alleen met de SP wordt het echt socialer, menselijker en beter. Aan u de keuze, maak er gebruik van.

Hetzelfde geldt voor het referendum over de Sleepwet (de hernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). In het kader van terrorismebestrijding maakt die wet het mogelijk om burgers af te luisteren en mee te kijken op smartphones, laptops, pc's etc. Ook voorziet de Sleepwet in het ongelimiteerd delen van informatie door Nederlandse diensten met buitenlandse geheime diensten. De Sleepwet is geen effectief middel tegen terrorisme en schendt onze privacy (zie sleepwet.nl en bof.nl).

x
woensdag 21 maart 2018

Uitslagenavond

De gemeente Venlo stelt het stadskantoor beschikbaar voor het bijwonen van de uitslagenavond, op een groot scherm is de tv-uitzending over de verkiezingen te bekijken. De SP is ook daarbij aanwezig  en maakt van deze gelegenheid gebruik om samen de uitslagen af te wachten.

Op televisie, radio, internet en Facebook kunt u naast uitslagen ook onze commentaren volgen. Vanaf 23.30 uur zal de eerste voorlopige uitslag bekend worden, dan kunnen de lijsttrekkers ook hun reacties op de uitslag geven. Dit is te volgen tijdens een live-uitzending op Omroep Venlo radio en tv en ook op donderdagochtend tijdens een extra journaal.

x
zaterdag 24 maart 2018

Soepexpress bij Venloop

De SP deelt net als vorige jaren ook nu weer warme overheerlijke tomatensoep uit bij het sfeerpunt in Velden (waar 25 km en 40 km bijeen komen) van de Venloop wandeltocht. Naast soep geeft de SP ook bekertjes water en natte sponsjes weg.

x
zaterdag 31 maart 2018

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

x
dinsdag 3 april 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
maandag 9 april 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 10 april 2018

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

x
zaterdag 14 april 2018

Regioconferentie SP Limburg

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

Let op: Juiste datum volgt nog, wordt of 14 of 21 april!

x
zaterdag 21 april 2018

Regioconferentie SP Limburg

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

Let op: Juiste datum volgt nog, wordt of 14 of 21 april!

Pagina's

U bent hier