h

Agenda

maandag 27 mei 2019

Verkiezingen Eerste Kamer

07:30 tot 21:00 Provinciale Staten

Op maandag 27 mei zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer. De op 20 maart gekozen leden van Provinciale Staten kiezen op deze dag via een getrapte verkiezing de leden van de Senaat. Des te meer SP'ers in de Eerste Kamer worden gekozen des te groter de kans dat het kabinet Rutte-3 (VVD, CDA, D66, CU) haar meerderheid verliest en daarmee haar plannen niet meer er door kan drukken. Alleen met de SP wordt het echt evenwichtiger, socialer, menselijker en beter.

maandag 27 mei 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 11 juni 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 11 juni 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 11 juni 2019

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 17 juni 2019

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

zaterdag 22 juni 2019

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

maandag 24 juni 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 9 juli 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 9 juli 2019

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

Pagina's

U bent hier