h

Agenda

x
maandag 18 december 2017

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
donderdag 4 januari 2018

Nieuwjaarsborrel

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om te toosten op het nieuwe jaar. Belangrijkste zaken zijn het definitief vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2018. Bij een hapje en drankje wordt daarnaast kort teruggeblikt op 2017 en vertelt wat we als SP-Venlo in 2018 willen gaan doen. Daarnaast worden het afdelingsbestuur en onze volksvertegenwoordigers kritisch aan de tand gevoeld. Uiteraard worden ook de actuele politiek en vragen besproken.

U bent hier