h

Agenda

zaterdag 11 februari 2023

Landelijke manifestatie Kosten Omlaag!

Op zaterdag 11 februari komen we met zoveel mogelijk mensen die de volkspetitie 'Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening' steunen bij elkaar. Dan organiseren we in Amsterdam een grote landelijke manifestatie 'Kosten Omlaag!'.

Ga gratis met de bus mee naar het Volksprotest. Vanuit Venlo rijdt er een bus waarmee iedereen gratis mee kan naar de nationale protestactie. Aanmelden en meer info staat hier.

Meer informatie over de volkspetitie vind je hier (heb je hem al getekend?).

Nieuwsbericht hierover met meer informatie

dinsdag 14 februari 2023

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 21 februari 2023

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 27 februari 2023

Overleg SP-afdelingen in de regio

19:30

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, afstemming en stand van zaken in de diverse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

dinsdag 14 maart 2023

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, het Limburgs Parlement. Maak gebruik van je democratische recht en bepaal mee welke koers Limburg moet opgaan. Stem met je hart en met je hoofd. Waarop mag je zelf bepalen. De SP doet mee met een sterke kandidatenlijst en een stevig doordacht en uitdagend programma.

Met verkiezingsprogramma kiest SP Limburg voor de werkende klasse!

dinsdag 21 maart 2023

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 25 maart 2023

SoepExpres Wandeltocht Venloop

De SP deelt net als vorige jaren ook nu weer warme overheerlijke tomatensoep uit bij het sfeerpunt in Velden (waar 25 km en 40 km bijeen komen) van de Venloop wandeltocht. Naast SoeP geeft de SP ook bekertjes water en natte sponsjes weg.

zaterdag 25 maart 2023

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging, zoals die uit Venlo.

dinsdag 11 april 2023

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Pagina's

U bent hier