h

Agenda

x
maandag 28 mei 2018

De VS, een kwart eeuw later

Jan Marijnissen is in Venlo om te praten over de documentaire die hij maakte over de staat van de VS en wat wij daarvan in Nederland kunnen leren.

In oktober 2017 reisden Jan Marijnissen en Geert van Amstel naar de Verenigde Staten. 25 jaar geleden legden zij deze reis voor het eerst af. In de jaren tachtig had het neoliberalisme vaste grond onder de voeten gekregen in de Verenigde Staten. Jan en Geert gingen daarheen om te zien wat er voor ons van te leren valt. Ze vergeleken de Verenigde Staten van toen met nu, onderzochten hoe Donald Trump in het Witte Huis terecht is gekomen en waar het succes van Bernie Sanders door verklaard kan worden. De reis is vastgelegd in een indrukwekkende documentaire.

Tijdens een drietal bijeenkomsten bekijken we de documentaire met onze kaderleden. We praten met Jan Marijnissen over de belangrijkste lessen en gaan met elkaar in gesprek. Deze avond wordt drie keer georganiseerd en vinden plaats op:

  • Maandag 28 mei: Limburgs Museum, Venlo
  • Dinsdag 29 mei: De Moed, Amersfoort
  • Dinsdag 5 juni: Groninger Forum, Groningen

Kaderleden zijn vanaf 19.30 uur welkom, het programma begint om 20.00 uur.

x
maandag 28 mei 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 5 juni 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
maandag 11 juni 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 12 juni 2018

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

x
zaterdag 23 juni 2018

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

x
maandag 25 juni 2018

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

x
dinsdag 3 juli 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

x
dinsdag 10 juli 2018

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

x
dinsdag 7 augustus 2018

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Pagina's

U bent hier