h

Agenda

dinsdag 29 januari 2019

Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om te toosten op het nieuwe jaar. Daarnaast enkele bespreekpunten zoals de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten en Europese Unie (vaststellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst). Bij een hapje en drankje wordt verder kort teruggeblikt op 2018 en vertelt wat we als SP-Venlo in 2019 willen gaan doen. Daarnaast leggen het afdelingsbestuur en onze volksvertegenwoordigersverantwoording af aan de leden. Uiteraard worden ook de actuele politiek en vragen besproken.

Nieuwsbericht: Uitnodiging Ledenvergadering met Nieuwjaarsborrel

Het migratie- en asielbeleid is een gevoelig thema dat ook binnen de SP de nodige discussie oproept. Vragen die ons regelmatig bereiken zijn: Hoe denkt de SP over die mensen die nu op de vlucht zijn of die in de toekomst nog op de vlucht gaan bij nieuwe conflicten? En wat is eigenlijk de visie van de SP omtrent vluchtelingen, statushouders en gelukzoekers en hoe is men tot dit standpunt gekomen? Wat zijn de feiten en cijfers?

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk geeft antwoord. Ook zal een statushouder (voormailig asielzoeker) voor deze avond uitgenodigd worden om zijn verhaal te vertellen vanuit zijn perspectief.

De inloop is vanaf 19.30 uur. We starten ongeveer 20.00 uur. De avond eindigt ongeveer 22.00 uur.

maandag 11 februari 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 12 februari 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 12 februari 2019

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 23 februari 2019

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

dinsdag 12 maart 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 12 maart 2019

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 18 maart 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

woensdag 20 maart 2019

Verkiezingen Limburgs Parlement

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Deze dag staat u voor de keuze: wordt Limburg socialer, duurzamer en menselijker? U heeft het voor het zeggen dus ga stemmen, elke stem telt! Maar laat uw voorkeur niet afhangen van de beloften van de politieke partijen, maar kijk vooral naar de daden van de verschillende partijen. Die zeggen namelijk alles over de ware aard van de politici die nu om uw stem dingen. Stem op de partij die na de verkiezingen ook nog voor u klaar staat, want alleen met de SP wordt het echt socialer, menselijker en beter. Aan u de keuze, maak er gebruik van.

Pagina's

U bent hier