h

Bestuur


Het bestuur bestaat uit onderstaande mensen, elk bestuurslid heeft z'n eigen organisatietaken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke richting van de SP met de voorzitter als eindverantwoordelijke. Het bestuur vergadert eens per maand. De verkiezingen voor het bestuur vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

Secretariaat SP-Venlo:

Dautzenbergstraat 10
5921 BW Blerick
stuur een mail! venlo@sp.nl

Ad Okkerse

Afdelingsvoorzitter

06-24193758

Norman Dragt

Organisatiesecretaris, Coördinator Denktank

06-46035374

Richard Wesseling

Algemeen bestuurslid

06-28309201

Petra Raijer

Penningmeester

06-34069796

Marc van den Berg

Algemeen bestuurslid

06-25653691

Natasja Peeters-van Ham

Coördinator Hulpdienst (geen bestuurslid)

077-7850546

06-49835074 (Hulpdienst)

U bent hier