h

Bestuur


Het bestuur bestaat uit onderstaande mensen, elk bestuurslid heeft z'n eigen organisatietaken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke richting van de SP met de voorzitter als eindverantwoordelijke. Het bestuur vergadert eens per maand. De verkiezingen voor het bestuur vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van deze afdeling kan op elk moment aangeven het bestuur te komen versterken.

Secretariaat SP-Venlo:

Dautzenbergstraat 10
5921 BW Blerick
stuur een mail! venlo@sp.nl

Vacature

Afdelingsvoorzitter

Norman Dragt

Organisatiesecretaris, Coördinator Denktank

06-46035374

Petra Raijer

Penningmeester

06-34069796

Natasja Peeters-van Ham

Coördinator Hulpdienst (los van het bestuur)

077-7850546

06-49835074 (Hulpdienst)

Marc van den Berg

Coördinator bezorging Tribune (los van het bestuur)

06-25653691

U bent hier