h

Bestuur


Het bestuur bestaat nu uit zeven mensen, elk bestuurslid heeft z'n eigen organisatietaken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke richting van de SP met de voorzitter als eindverantwoordelijke. Het bestuur vergadert eens per maand. De verkiezingen voor het bestuur vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

Secretariaat SP-Venlo:

Lingsforterweg 15
5944 BB Arcen
stuur een mail! venlo@sp.nl

Peter Nelissen

Afdelingsvoorzitter

06-10867856

Petra Raijer

Organisatiesecretaris, Penningmeester

06-34069796

Natasja Peeters-van Ham

Coördinator Hulpdienst

077-7850546

06-49835074 (Hulpdienst)

U bent hier