h

Speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid is zonder overleg opgedoekt

31 augustus 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid is zonder overleg opgedoekt

speeltuinOfficieel erkende speeltuin veranderde in openbare speelgelegenheid:
SP eist verklaring.

Ten eerste eist de SP Venlo van wethouder Beurskens een verklaring over het opheffen van speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid. Door de speeltuin nu speelplek te noemen onduikt de gemeente de strengere regelgeving die voor speeltuinen geldt. Ten tweede wil de SP opheldering waarop de wethouder zijn uitspraken over de VWA-controle in de pers baseert. De SP is namelijk tot op heden hierover zelf niet geïnformeerd. Ten slotte maakt de partij bekent dat ze begin september een buurtavond organiseert waarop het de resultaten bekent maakt van het wijkonderzoek dat de partij in mei en juni hield.

De Socialistische Partij afdeling Venlo wil dat de gemeente Venlo een verklaring geeft over het opheffen van buurtspeeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid. Dat schrijft de partij vandaag in een brief aan verantwoordelijk wethouder Beurskens. De voorheen officieel erkende speeltuin gaat tegenwoordig door het leven als openbare speelplek, waarvoor veel minder strenge regels gelden.
Op woensdag 8 augustus diende de SP een officiële klacht in bij de speeltuininspectie van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) over achterstallig onderhoud, vernielingen en het uitblijven van een vaste beheerder. De gemeente liet onlangs via de pers weten dat de speeltuin niet dicht hoeft voor een grondige opknapbeurt en zoektocht naar een nieuwe beheerder. Dit zou ook de conclusie zijn van de speeltuininspectie van de VWA. De SP heeft zélf echter nog niets van het VWA vernomen, en verbaast zich dan ook over de uitspraken van wethouder Beurskens.

Op dinsdag 11 september om 20.00 uur zal de partij alle resultaten van het onderzoek tijdens een bewonersavond in gemeenschapshuis het Zwanenhaof in Venlo-Zuid presenteren. Tijdens die avond wil de partij met bewoners over de toekomst van de speeltuin van gedachten wisselen. Ook de gemeente en welzijnstichting Wel.kom zijn uitgenodigd om verantwoording af te leggen over het gevoerde speeltuinbeleid van de afgelopen jaren.
De SP gaat aankomende week met ruim 2500 pamfletten de wijk in om bewoners uit te nodigen. De partij wil ook weten wat er met de tienduizenden euro’s is gebeurt die de gemeente in ‘t Hagerweike geïnvesteerd zou hebben.

De partij onderzocht in mei en in juni wat buurtbewoners van de speeltuin vinden en sprak met ruim 400 bewoners. Een grote meerderheid geeft volgens de SP aan dat de speeltuin in oude glorie hersteld moet worden: met behoud van het winkeltje, met een beheerder en met vaste openingstijden.

Brief SP aan college over status Hagerweike
SP eist veiligheid en renovatie speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid
SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

U bent hier