h

Schaduwfractie

Ook al zitten we niet meer in de gemeenteraad, wil dat niet zeggen dat we geen invloed kunnen hebben. Inspraak en veranderingen teweeg brengen gaat verder dan enkel een zetel hebben in het stadhuis. Want ook buiten de gemeenteraad kun je die gemeente scherp houden en wijzen op verbeteringen die in onze ogen nodig zijn.

 

Actie en (politieke) druk zetten vinden plaats op straat, onder de mensen en samen met de mensen. We laten van ons horen wanneer dat nodig is om zaken te kunnen bijsturen. Om te controleren waar B&W en de gemeenteraad mee bezig zijn, hebben we een schaduwfractie ingesteld.

Deze bestaat uit SP'ers die eerder actief waren in het gemeentebestuur, politieke ambities hebben of 'gewoon' meekijken wat er speelt en wat we daar als SP mee kunnen.

 

Foto: SP-Venlo

 

Van 2010 tot 2022 was de SP twaalf jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de Venlose gemeenteraad. In 2014 werd het zeteltal verdubbeld naar 4 zetels en ook 2018 haalden we 4 zetels.

De eerste acht jaar zat de SP in de oppositie, in 2018 traden we toe tot de coalitie en leverden we een wethouder. Samen met EENLokaal, PvdA, GroenLinks en 50Plus vormde de SP toen vier jaar het gemeentebestuur.

 

Eind 2021 werd in een ledenvergadering besloten om een periode over te slaan en niet deel te nemen aan de verkiezingen in maart 2022, waardoor de SP toen (tijdelijk) uit de gemeenteraad verdween.

We kunnen terugkijken op twaalf jaar constructief kritische oppositie en coalitie waarin we veel bereikt en voor elkaar kregen.

 

 

Nu (2022-2026) kijken we evengoed mee op belangrijke dossiers, sturen we vragen en brieven en voeren we actie. Ook zijn we af en toe weer terug in het stadhuis om bijvoorbeeld in te spreken of een raadsbijeenkomst bij te wonen om te luisteren wat er speelt en hoe de zittende politieke partijen daarmee omgaan.

 

Zo zal dus ook de schaduwfractie handelen als ware ze een 'echte' raadsfractie, en neemt ze wederom een constructieve maar ook kritische rol in de Venlose politiek. Daarbij werken we net zo makkelijk samen met andere partijen om problemen te agenderen, op te lossen en alternatieven aan te bieden.

 

Ook is dit werk een voorbereiding op een terugkeer in de gemeenteraad. Want ons doel is om in 2026 weer mee te doen aan de verkiezingen. Daarvoor dienen we dan wel een lijst met kandidaten te hebben die inmiddels weten hoe de gemeenteraad werkt en wat daar speelt. Die we hebben kunnen opleiden en ervaring opdoen. Die klaar staan om vanaf maart 2026 de SP en onze kiezers weer te vertegenwoordigen in de Venlose raad.

 

Geïnteresseerd of meer weten? Doe mee en kom de schaduwfractie versterken.

 

U bent hier