h

WAT IS EN DOET DE DENKTANK?


De Denktank is het politiek platform en de kern van de afdeling. Leden en ook SP-sympathisanten wisselen periodiek met elkaar van gedachten over de politieke ontwikkelingen in het algemeen en de standpunten en doelen hierover van de SP in het bijzonder. Dat kan gaan over zaken die met de eigen gemeente te maken hebben maar ook landelijke zaken kunnen aan de orde komen. Ook kan er een bepaald actueel thema besproken worden. Alles is mogelijk, dat is aan de Denktank zelf.

Deze groep is voor leden en niet-leden een laagdrempelige manier om de SP beter te leren kennen, door middel van politieke basisvorming, de lokale politieke situatie, discussie of debat met andere leden.

Ook kan de Denktank (voorheen 'Kerngroep') het bestuur en de fractie ondersteunen en deze prikkelen.

De Denktank is zodoende de basis voor het afdelingsbestuur en de raadsfractie, als toegankelijk overleg voor actieve leden, als lokaal actiecentrum en daarnaast als kweekvijver voor nieuwe talenten.

Voor het bestuur van de SP afdeling Venlo is de Denktank erg belangrijk. Ze kan nieuwe ideeën aandragen, bijdragen aan de meningsvorming over een bepaald onderwerp of met voorstellen komen over zaken die de SP aan zou moeten pakken.

Ook is de Denktank een belangrijke schakel naar alle andere leden. De Denktank geeft antwoord op vragen als: Wat leeft er zoal onder de leden? Zitten we als afdelingsbestuur op de goede koers? Of moeten we misschien bijstellen?

De Denktank wordt – op die manier – een soort smeerolie voor de SP-afdeling. Dat is de kracht en vormt de basis hoe de SP is opgebouwd en zich onderscheidt van andere politieke partijen.

Elke 3de dinsdag van de maand (mits mogelijk) komt de Denktank samen, houd daarom de agenda in de gaten voor datum, tijd, locatie en thema.


Contactpersoon is Kalani van Bavel.

Vragen of meer informatie? Mobiel: 06 18 49 42 16 of per e-mail: venlo@sp.nl

U bent hier