h

SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten

24 augustus 2007

SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten

stop uitverkoop thuiszorgDe SP Venlo heeft vandaag de gemeente Venlo opgeroepen om het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer als partner te beschouwen. In vervolg moet de gemeente een indicatie stellen voor het zorgtraject, in samenspraak met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Volgens de SP is dit hét alternatief voor goede zorg.
Deze week maakte wethouder Lamers (GL) bekent problemen te ondervinden met de werkwijze van het CIZ. De SP wil niet dat kwetsbare mensen de dupe worden van de problemen bij het CIZ, en eist direct maatregelen.

Hier de oproep die de SP vandaag aan de gemeente Venlo stuurde:


Maandag konden we in het Dagblad de Limburger lezen dat de gemeente Venlo het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een boete heeft opgelegd, omdat afspraken over het wegwerken van de wachtlijsten en managementsrapportages niet worden nagekomen.
De SP pleit al lange tijd om het CIZ helemaal af te schaffen en het indiceren van mensen weer gewoon door de gemeentes zelf te laten doen. Dit gebeurd nu opnieuw in meerdere gemeenten, zoals in Apeldoorn en Wijk bij Duurstede. En zeker ook mogelijk is binnen de huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De gemeente heeft de werkwijze van het CIZ nu zelf ondervonden, en moet dan ook niet langer dralen, maar knopen doorhakken in het belang van de zorgvragers. De SP wil het voorstel doen om alle indicaties te laten stellen door de gemeente na advies van de huisarts. De huisartsen zijn tenslotte bij ziekte ook het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Bovendien is er een basis van vertrouwen tussen de eigen huisarts en de cliënt, die er tussen de cliënt en het CIZ niet is. Het CIZ is dan ook vooral niet efficiënt en onnodig.
In het dagblad is ook de uitspraak te lezen dat het CIZ tot eind dit jaar de kans heeft om orde op zaken te stellen, voordat de gemeente Venlo het indiceren opnieuw gaat aanbesteden. Volgens de SP ligt daar nu net de pijnplek; door al die aanbestedingen en het vrije markt denken, gáát er nu al zoveel mis in de thuiszorg en de WMO! Gemeente: neem alsjeblieft zelf die taak weer op je, voor de goede gezondheid van uw burgers.

Na de introductie van de WMO (in de volksmond staat die laatste letter meer voor Onrust), heeft de SP veel klachten ontvangen over het CIZ en over verkeerde indicaties. Foute beslissingen, zorgtrajecten die niet aansluiten op de zorgbehoefte of op wat werkelijk nodig is. Het CIZ geeft zelf aan dat men de vele verzoeken voor een indicatie onderschat heeft, en er niet op voorbereid of toegerust is.
Dat het CIZ denkt via de telefoon de meeste verzoeken te kunnen beoordelen, zonder ook maar ooit de situatie en de mensen gezien te hebben, laat zien van welk bedenkelijk niveau het CIZ momenteel is. Dit geldt ook als het om medische adviezen gaat. Verpleegkundigen van het VieCuri ziekenhuis deelden de SP onlangs tijdens een werkbezoek mee, liever zelf volledige indicaties af te geven omdat het definitieve besluit van het CIZ te lang op zich laat wachten, waardoor de Thuiszorg start met een achterstand in het zorgtraject.
De SP Venlo sprak ook met mensen die al maanden wachten op hun indicatie en van het CIZ enkel horen dat ze maar op hun beurt moet wachten.

De mensen die de zorg hard nodig hebben ontvangen deze niet tijdig genoeg waardoor hun kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Zo komt de zorg vaker ook niet meer tijdig genoeg waardoor dit proces niet meer kan worden omgedraaid, en dat de mensen dus maar genoegen moeten nemen met een verminderde levenskwaliteit dan voorheen.

Dit alles geeft aan dat bureaus als het CIZ ongeschikt zijn en dat de meest kwetsbare mensen in de samenleving hiervan de dupe worden. Daarom is de SP van mening dat het CIZ buitenspel gezet zou moeten worden, huisartsen en (wijk)verpleegkundigen een zorgadvies verlenen, en de gemeente het zorgtraject in samenspraak met deze zorgverleners vast stelt.


Deze oproep is tevens gestuurd naar de gemeenteraad van Venlo, Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg, CIZ kantoor, en naar de media. Dit laatste om alvast via die weg zoveel mogelijk mensen te informeren die met het CIZ te maken hebben, zoals cliënten, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, thuiszorginstellingen, en andere zorgvragers en zorgverleners.


Actiepagina De zorg is geen markt, stop de uitverkoop van de thuiszorg
Meldt uw ervaringen bij het Meldpunt Thuiszorg

U bent hier