h

Agenda

maandag 1 november 2021

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

maandag 8 november 2021

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

dinsdag 9 november 2021

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

zaterdag 13 november 2021

Bezoek Museum van Bommel van Dam

13:30 tot 15:30 (volgt spoedig)

We organiseren een bezoek voor onze leden aan het nieuwe Museum van Bommel van Dam in Venlo. Meer informatie volgt nog.

maandag 15 november 2021

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de diverse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

donderdag 18 november 2021

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

maandag 22 november 2021

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

donderdag 25 november 2021

Ledenvergadering over de kieslijst

Tijdens dit ledenberaad wordt er gekozen wie de lijsttrekker wordt en hoe de samenstelling van de kandidatenlijst eruit gaat zien. Tot november is er extra tijd om de kieslijst te vervolmaken met een geschoolde en/of ervaren top-10 en kunnen leden zich aandragen als lijsttrekker.

Noteer dus  25 november voor het ledenberaad waarop de lijsttrekker wordt gekozen die zijn/haar team kan presenteren waarmee we de verkiezingen ingaan.

De leden zijn aan zet, om zich te kandideren of mensen aan te dragen, maar ook omdat zij het laatste woord hebben wie de SP-lijst in Venlo gaat aanvoeren en hoe de samenstelling van de kandidatenlijst wordt.

zaterdag 27 november 2021

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

maandag 6 december 2021

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

Pagina's

U bent hier