h

Agenda

maandag 22 juli 2019

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

maandag 19 augustus 2019

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

maandag 9 september 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 10 september 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 10 september 2019

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 16 september 2019

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venlo

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

zaterdag 21 september 2019

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

maandag 23 september 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

maandag 7 oktober 2019

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten hierop.

dinsdag 8 oktober 2019

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Pagina's

U bent hier