h

Agenda

dinsdag 11 oktober 2022

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst,
actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen. Daarnaast komt deze avond partijvoorzitter Jannie Visscher op bezoek bij onze afdeling.

zaterdag 22 oktober 2022

Partijcongres XXVII

Op deze dag vindt het 27e Congres van de SP plaats.

Meer informatie volgt spoedig.

zaterdag 5 november 2022

Nieuwe ledendag

Nieuwe SP-leden krijgen op deze dag de gelegenheid kennis te maken met de SP Tweede Kamerfractie en krijgen een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. Uitgenodigd worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar (in de periode november 2021-oktober 2022). Geen uitnodiging ontvangen of wil je ook mee? Stuur dan even een e-mail.

dinsdag 8 november 2022

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 14 november 2022

Overleg SP-afdelingen in de regio

19:30 tot 21:30

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de diverse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

donderdag 17 november 2022

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst,
actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

zaterdag 26 november 2022

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

zaterdag 3 december 2022

Regioconferentie SP Limburg

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten.
Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.
Echter, belangrijkste van deze dag is het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten (maart 2023).

dinsdag 13 december 2022

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.
Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

Pagina's

U bent hier