h

Agenda

dinsdag 11 augustus 2020

Bestuursoverleg

19:30

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Wil je er bij zijn dan meld je via e-mail want vanwege de corona-beperkingen dienen we een zaal te nemen waar we met 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Door aan te geven dat je komt ben je ook zeker van een zitplek.

dinsdag 11 augustus 2020

Bijeenkomst Denktank

20:00

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Wil je er bij zijn dan meld je via e-mail want vanwege de corona-beperkingen dienen we een zaal te nemen waar we met 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Door aan te geven dat je komt ben je ook zeker van een zitplek.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 31 augustus 2020

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venray

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

maandag 7 september 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

dinsdag 8 september 2020

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 8 september 2020

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

maandag 14 september 2020

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venray

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

zaterdag 19 september 2020

Partijraad

Doorspreken lopende en nieuwe acties, partijbestuur en Tweede Kamerfractie leggen verantwoording af aan de ledenafvaardiging zoals die uit Venlo.

maandag 21 september 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop. [Overleg vindt plaats op de 21e of de 28e.]

maandag 28 september 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop. [Overleg vindt plaats op de 21e of de 28e.]

Pagina's

U bent hier