h

Agenda

dinsdag 29 september 2020

Algemene Ledenvergadering

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Binnenkort zal het  conceptverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de SP voor deze verkiezingen bekend worden gemaakt.

Op de ledenvergadering van 29 september gaan wij deze 1e versie samen met u bespreken. Eventuele wijzigingen/ aanvullingen die we samen vaststellen worden ingebracht bij het landelijk bestuur. Zo kunt u direct invloed uitoefenen op het SP-verkiezingsprogramma.

Hierop zal een 2e versie van het programma begin november verschijnen. Deze zullen we bespreken op een volgende ledenvergadering in die maand.

Voor beide ledenvergaderingen krijgt u een uitnodiging per e-mail.

maandag 12 oktober 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

dinsdag 13 oktober 2020

Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst, actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

dinsdag 13 oktober 2020

Bijeenkomst Denktank

Leden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake.

Meer informatie wat de Denktank is en doet

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

maandag 19 oktober 2020

Overleg SP-afdelingen in de regio

20:00 Venray

De voorzitters van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg bespreken in dit regio-overleg de politieke actualiteit, evaluatie en stand van zaken in de afdelingen, het functioneren van de Statenfractie, werkzaamheden en (gezamenlijke) activiteiten/ acties.

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

maandag 26 oktober 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de raadsvoorstellen voor de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

maandag 2 november 2020

Fractieoverleg

De SP-fractie bespreekt de voorstellen voor de begroting in de gemeenteraadsvergadering en haar inbreng, afwegingen en besluiten daarop.

zaterdag 7 november 2020

Nieuwe ledendag

Nieuwe SP-leden krijgen op deze dag de gelegenheid kennis te maken met de SP Tweede Kamerfractie en krijgen een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. Uitgenodigd worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar (in de periode november 2018-oktober 2019). Geen uitnodiging ontvangen of wil je ook mee? Stuur dan even een e-mail.

Pagina's

U bent hier