h

Speeltuin ‘t Hagerweike ziet weer bloeiende toekomst tegemoet

12 september 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike ziet weer bloeiende toekomst tegemoet

speeltuin HagerweikeDe SP organiseerde gisteravond in gemeenschapshuis het Zwanenhaof in Venlo-Zuid een buurtbijeenkomst over speeltuin ‘t Hagerweike. Naast een dertigtal buurtbewoners waren ook vertegenwoordigers van de gemeente, welzijnstichting Wel.kom, basisschool de Koperwiek, het Wijkoverleg Venlo-Zuid en het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike aanwezig. De SP presenteerde de resultaten van een onderzoek onder ruim 400 bewoners. Het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike liet naar aanleiding hiervan weten dat het gebrek aan toezicht binnenkort is opgelost.

Het comité is in gesprek met de gemeente en wil op korte termijn een zelfstandige stichting worden met een eigen beheerder en vaste openingstijden. Er was wel nog onduidelijkheid over het beheer van het gebouw, omdat de gemeente ook gesprekken voert met wandelsportvereniging Eendracht Houd Stand (EHS). De gemeente gaf toe dat de communicatie geen schooheidsprijs verdient, maar er alles aan te willen doen om van ’t Hagerweike weer een mooie speeltuin te maken. Naar aanleiding van klachten van de SP over het achterstallig onderhoud heeft de gemeente al enkele speeltoestellen vervangen. De partij hoopt dat dit het startschot is voor een grondige renovatie en heeft er vertrouwen in dat de buurt hierop zal toezien.

Tijdens het onderzoek vroeg de SP of bewoners te spreken zijn over de huidige speelvoorziening in hun wijk. Hierop antwoorde het merendeel positief. Wel worden kanttekeningen geplaatst bij het onderhoud en het toezicht in de speeltuin. Ook stelde de partij de vraag of de buurt behoefte heeft aan een trefpunt in de wijk, voor jong en oud, zoals ’t Hagerweike vroeger was. Meer dan de helft van de bewoners geeft aan dit graag te willen. Bovendien wil men dat er voor de hangjeugd een apart jeugdhonk komt. Hierover zijn de gemeente en het wijkoverleg Venlo-Zuid al enkele jaren in gesprek. Ook geeft een overgrote meerderheid aan het belangrijk te vinden dat er toezicht is. Vooral vanwege de sociale controle, onderhoud en het voorkomen van ongelukken. Slechts een zeer klein deel geeft aan dit niet belangrijk te vinden. De huidige speeltuin krijgt van de buurtbewoners tot slot als rapportcijfer een zes. Volgens de SP valt dit cijfer te verklaren uit het feit dat bewoners de speelgelegenheid zelf wel waarderen, maar de gebreken niet.

Enkele mensen gaven de SP aan vrijwilliger te willen worden. Hun gegevens worden overgedragen aan het nieuwe buurtcomité. De partij roept de buurt op dit voorbeeld te volgen.

Resultaten en reacties SP-onderzoek 't Hagerweike (PDF, 552 Kb)
Bericht donderdag 13 september: Speeltoestellen 't Hagerweike vervangen
Bericht donderdag 9 augustus: SP eist veiligheid en renovatie speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid
Bericht woensdag 30 mei: SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

U bent hier