h

Zonder leden geen partij


Zonder actieve leden geen SP. Sinds begin 2005 is de SP de derde partij van Nederland in ledental.

Veel van de vele tienduizenden leden van de SP zijn actief, in hun buurt, onder collega’s, op de sportvereniging, bij acties.

We hopen dat je als lid van de SP actief mee wilt helpen onze doelen te verwezenlijken.
Maar we kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar tijd voor heeft. Ook als niet actief lid steun je de SP. Hoe hoger het ledenaantal, hoe meer gewicht
de SP zelf in de schaal legt.

Bij elke verkiezingsoverwinning, maar ook tussendoor natuurlijk, melden zich mensen aan die zich kunnen vinden in het doel van de SP: een menselijker en socialer Nederland.

Duidelijk is dat we mensen uit alle lagen van de bevolking binnen onze gelederen hebben. Van leraren tot bouwvakkers; van specialisten tot leerlingen; van advocaten tot rechters.

Als lid ben je onderdeel van een afdeling die opereert in de plaats waar je woont. 

De leden van een afdeling kiezen hun bestuur en de afgevaardigden naar de regioconferenties en het congres. Ze stellen ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen samen.

Tussen de congressen door is de Partijraad het hoogste orgaan van de SP. Daarin zijn naast het partijbestuur alle afdelingen vertegenwoordigd, met hun direct gekozen voorzitter.

Congresbesluiten, landelijke kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma, alle belangrijke beslissingen worden tevoren in de afdelingen uitvoerig besproken.

We hopen dat je als lid van de SP actief mee wilt helpen onze doelen te verwezenlijken.

  • Lid worden van de SP, dat kun jij ook.

U bent hier