h

Nieuws uit 2007

2 juni 2007

Opmars van de krokodillen

Als er één partij in Venlo aan de weg timmert is het de SP - daarbij links en rechts op gevoelige tenen trappend. De afdelingskopmannen Alex Vervoort en Erik Manders over hun missie.

Lees verder
30 mei 2007

SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

speeltuinHoe denken de bewoners over de speelvoorziening in hun wijk?
De Socialistische Partij Venlo is gisteren een buurtonderzoek gestart naar de speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid. Afgelopen jaren is om de speeltuin Hagerweike nogal wat te doen geweest. Enkele jaren geleden verdween de vaste beheerder, en pas geleden liet welzijnskoepel Wel.Kom weten de speeltuin niet langer in beheer te nemen. Daarmee lijkt ook de speeltuin geen lang leven meer beschoren. De SP wil daarom van de buurtbewoners weten hoe zij denken over de speeltuin, en gaat daarom de komende twee weken de wijk in.

Lees verder
28 mei 2007

Geslaagde dag Harmoniefeest Belfeld

De SP Venlo was 27 mei wederom van de partij op het Hamarplein in Belfeld. Deze zondag werden de Harmoniefeesten, braderie en kermis gehouden. De SP had haar eigen kraam waarin allerlei boeken, folders, brochures en hebbedingetjes lagen uitgestald.

Lees verder
18 mei 2007

A74: lokale politiek steekt kop in het zand!?

Met verbazing heeft de SP van de partijen PvdA, LokaleDemocraten en SAMEN vernomen dat ze niet met bewoners in overleg willen om over de A74 van gedachten te wisselen. Laat staan dat deze partijen een bijdrage willen leveren aan de oprichting van een onafhankelijk Burgercomité. Wij vinden dit vreemd omdat deze partijen in het verleden tegenstander waren van de A74 via de Plateauvariant.

Lees verder
14 mei 2007

Nieuw Burgercomité tegen snelwegcombinatie A74/A73 in oprichting

bijeenkomst voor bewoners, wijkoverleggen en politiek. De Socialistische Partij (SP) in Venlo heeft het initiatief genomen om op dinsdag 22 mei, om 20.00 uur in gemeenschapscentrum Zalzershaof te Hout-Blerick, een bijeenkomst te organiseren voor iedereen die wil weten wat het laatste nieuws rondom de snelweg A74 is. Ook zal van gedachten worden gewisseld over samenwerking tussen politiek partijen, wijkoverleggen en individuele burgers en over de oprichting van een Burgercomité dat de samenwerking tegen de Plateauvariant kan versterken.

Lees verder
4 mei 2007

SP vraagt om onderzoek naar technische staat A67 Noorderbrug

Zijn recente verkeersongevallen veroorzaakt door foutieve constructie? De Socialistische Partij (SP) in Venlo stelt het college van Burgemeester en Wethouders vandaag per brief vragen over de technische staat van de A67-Noorderbrug en of recente verkeersongevallen door fouten in de bouwconstructie zijn veroorzaakt. Ook wil de partij weten op welke termijn de brug eventueel vervangen en verbreed kan worden voor het toenemende vrachtverkeer richting Duitsland en voor de aanleg van de A74 via de Klagenfurtvariant.

Lees verder

Pagina's

U bent hier