h

Even voorstellen


De SP Venlo is een afdeling van de Socialistische Partij, een landelijke politieke partij die in 1972 is opgericht. De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.

De SP afdeling Venlo organiseert onder de Venlose bevolking activiteiten die dit doel dichterbij brengen. Door acties in de buurt, buurtbezoeken en peilingen, contacten met organisaties en mensen.

Hoe het begon

In 1972 dreigden woningen gesloopt te worden in de wijk Genooi. Enkele SP'ers hebben toen een bewonersgroep ondersteunt en zijn samen gaan strijden voor behoud en renovatie van de woningen. Dat lukte, het protest werd een groot succes, in feite de eerste geslaagde actie van de SP in Venlo. 

Kort daarop werd officieel de SP afdeling Venlo opgericht en volgden meer acties. In het bijzonder de acties om de leefbaarheid te verbeteren en werkgelegenheid te behouden maakten grote indruk onder de bevolking en jaagde de zittende macht flink schrik aan.

De tomaat in de raadszaal

Na enkele mislukte pogingen kwam de SP in 1994 en ook in 1998 in de gemeenteraad van Venlo. Acht jaar lang wisten we onze stempel te drukken op het gemeentelijk beleid.

Na onenigheid binnen de fractie werd besloten om in 2002 niet meer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De basis was te smal en te weinig kwalitatief goede potentiële raadsleden.

Nieuw elan

Onder aanvoering van enkele jongeren waaide vanaf 2003 een frisse wind door de afdeling. Met enorme bezieling en gedrevenheid ging men aan de slag. Vele acties volgden, de zeer actieve SP was terug.

Om het kader verder te ontwikkelen, de afdeling meer uit te bouwen en geworteld te raken in de buurten en wijken, werd ook in 2006 besloten niet deel te nemen aan de verkiezingen. Men achtte zich er nog niet rijp genoeg voor, een stevige brede basis ontbrak nog.

de frisse wind

In 2009 was het dan zover. Bij de herindelingverkiezingen haalde de SP in Venlo de op-één-na grootste winst en werd met 6% van de stemmen de vijfde partij van de nieuwe gemeente Venlo.

Zo kwam, na acht jaar afwezigheid, de SP in 2010 met twee zetels terug in de gemeenteraad van Venlo. Daar groeide ze uit tot luis in de pels van de gevestigde macht.

Door de pers werd de SP uitgeroepen als oppositieleider: rake kritiek, scherpe analyses, sterke onderzoeken, geen blad voor de mond, zeggen waar het op staat.

Hierdoor werd de SP door velen geprezen maar ook door de in haar macht aangetaste gevestigde partijen vaak uitgemaakt voor ‘zuur’ en ‘negatief’. Dit kun je zien als een groot compliment. De SP doet er toe.

indeling

De afdeling Venlo bestaat naast SP-ers uit de gemeente Venlo ook uit de leden uit de gemeente Peel en Maas. In Helden zijn enkele pogingen geweest om ook daar een zelfstandige SP-afdeling van de grond te krijgen.

De jongeren in onze partij hebben naast de SP hun eigen autonome afdeling van ROOD, jong in de SP.

stemmers

Bij de landelijke verkiezingen in 2006 haalde de SP 18,4% van de stemmen in Venlo en werd daarmee de tweede partij in grootte. Een jaar later nog groter met 18,7%!

Bij de lokale verkiezingen in 2009 kreeg de SP een kleine 6% van de stemmen.

Bij de landelijke verkiezingen in 2010 groeide dit weer tot 11,4% en in 2012 stemden 12,4% van de Venlonaren op de SP.

Tot hier en nu verder

Gestaag bouwen we verder aan een bloeiende SP-afdeling in Venlo. En met uw steun en vertrouwen kan dit resulteren in mooie successen, verbeteringen en een menselijk, solidair en 100% sociaal Venlo.

U bent hier