h

Nieuws uit 2007

6 december 2007

GroenLinks steunt SP in strijd tegen sloop Bondsgebouw

Gemeenteraadszaal Venlo
GroenLinks steunt het pleidooi van de SP vóór behoud van het Bondsgebouw aan de Herungerstraat in Venlo. Dit was vandaag te lezen in Dagblad de Limburger. De SP stuurde onlangs een brief aan het college van B&W waarin het toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus werd bepleit. Ook stuurde de partij de brief naar de gemeenteraad die, op initiatief van GroenLinks, aankomende week zal worden behandeld in een raadscommissie. De eigenaar, Woningstichting Venlo-Blerick, dreigt het complex te slopen als er niet snel een nieuwe bestemming voor wordt gevonden. Volgens de SP voorkomt het toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus sloop en is het bovendien een tastbare erkenning voor de sociaal én politiek bewogen vakbondsgeschiedenis van Venlo e.o.

Lees verder
3 december 2007

No Kill pleit voor vroege castratie zwerfdieren

3-12-2007 NoKill-logoVoor vertegenwoordigers van organisaties was er afgelopen weekend een tweedaags seminar, gericht op vroege castratie- en sterilisatietechnieken van kleine (huis)dieren en bewustwording/ verantwoordelijkheidsbesef. Dit alles gebeurde in het Dierencentrum Sevenum, georganiseerd door Stichting No Kill Europe. De SP Venlo was er de tweede dag bij.

Lees verder
30 november 2007

SP Venlo vraagt om bezinning bij nieuwe gemeentelijke herindelingen

De laatste tijd lees je vaker over een nieuwe golf van herindelingen in Limburg. Zo moeten Arcen&Velden ineens opgedeeld of bij Venlo gevoegd worden, net als Beesel-Reuver. Ook rondom Helden moeten ineens alle omringende gemeenten opgaan in een allesomvattende groeistuip. Waarom moet dat? Waar is dat goed voor? Heeft de burger nog iets te vertellen?

Lees verder
24 november 2007

Congres SP: de fundamenten versterkt!

071124spcongres-Afvaardiging Venlo
Vandaag werd het 15e SP-congres gehouden in de oude Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Afgevaardigden uit het hele land kwamen bijeen om besluiten te nemen over de vraag hoe de SP versterkt kan worden, en worden voorbereid op de uitdagingen van de komende jaren.

Lees verder
17 november 2007

Succesvolle aftrap voor SP in Helden


De actieve SP-leden in Helden stonden vandaag voor het eerst met eigen folders en wensboom op de markt. Zowel bij de Kaupman in Helden als op de Markt in Panningen vonden de folders gretig aftrek. In Helden gaf Tweede Kamerlid Paul Lempens uit Weert de aftrap voor de ledenwerfcampagne.

Lees verder
15 november 2007

SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement

Rangeerterrein VenloDe SP wil een verklaring van wethouder Janssen (PvdA, verkeer) over het gesprek dat hij woensdagavond had met de ministers van Verkeer en VROM over het toegenomen aantal risicotreinen die door Venlo rijden. Deze zomer stelde de SP wederom vragen over het spoorwegemplacement in Venlo, met daarbij bijzondere aandacht voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier