h

Nieuws uit 2019

8 februari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid

Tijd voor rechtvaardigheid. Dat is de titel van het programma waarmee de SP de aankomende provinciale statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin het prettig wonen en werken is en waar de belangen van inwoners voorop staan.

Lees verder
4 februari 2019

Denktank over Roze Zaterdag

Dinsdag 12 februari is er weer een bijeenkomst van onze Denktank met ditmaal een openbare discussieavond met als gastspreker Willy Laurense van Rood voor Roze over LHBTI+ en uiteraard de Roze Zaterdag die Venlo en Krefeld dit jaar mogen origaniseren.

Lees verder
2 februari 2019

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Op de ledenvergadering (29 januari) heeft onze voorzitter Peter Nelissen aangegeven definitief zijn functie neer te leggen per 1 maart. Daarnaast zijn er ook andere plekken in het bestuur vacant gekomen die we allen graag ingevuld zien worden door andere, nieuwe enthousiaste mensen.

Lees verder
31 januari 2019

Jaarvergadering met terug- en vooruitblik

Dinsdag 29 januari werd tijdens de jaarvergadering een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Bij een hapje en drankje werd verder kort teruggeblikt op 2018 en verteld wat we als SP-Venlo in 2019 willen gaan doen. Ook de verkiezingen kwamen aan bod net als de wisseling van de macht in het bestuur.

Lees verder
23 januari 2019

Uitnodiging Ledenvergadering met Nieuwjaarsborrel

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om op 29 januari te toosten op het nieuwe jaar. Bij een hapje en drankje wordt verder kort teruggeblikt op 2018 en vertelt wat we als SP-Venlo in 2019 willen gaan doen. Naast enkele bespreekpunten over de aanstaande twee verkiezingen worden uiteraard ook de actuele politiek en vragen besproken.

Lees verder
21 januari 2019

SP start enquête naar bewindvoering in Venlo

In 2018 hield de SP een onderzoek naar het functioneren van de schuldhulpverlening in de gemeente Venlo. Dit was een herhaling van hetzelfde onderzoek dat de SP in 2014 deed waardoor toen de nodige verbeteringen werden doorgevoerd. Uit het herhaalonderzoek kwam echter iets nieuws, namelijk grote ontevredenheid over bewindvoering. Dat vraagt om een verdiepend nieuw onderzoek dat nu start.

Lees verder

Pagina's

U bent hier