h

Nieuws uit 2019

28 juni 2019

Dankzij SP komen er meer afvalbakken tegen zwerfvuil

Foto: SP-Venlo
Na afloop van festiviteiten en feestdagen ligt er veel afval in met name de binnenstad van Venlo. Al jaren zijn er klachten dat volle afvalbakken niet worden geleegd en er te weinig prullenbakken staan. Dit kan een probleem worden voor de volksgezondheid als er niet tijdig wordt opgeruimd. Zwerfvuil op straat of in plantsoenen bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid in wijken en buurten. De SP eiste (wederom) maatregelen en meer afvalbakken én kreeg het voor elkaar. Lees verder
27 juni 2019

Zes keer zoveel giftreinen als toegestaan?!?

De SP is geschokt over de melding dat het aantal treinen met gevaarlijke stoffen zes keer meer is geweest dan de toegestane hoeveelheden. Op 25 juni stelden we al raadsvragen over de extra lange treinen die gaan rijden door Venlo, als dat ook nog giftreinen worden dan moeten we ons pas echt zorgen gaan maken. Aanvullende raadsvragen gingen rap op de post.

Lees verder
27 juni 2019

Sociale werkvoorziening WAA draait goed

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209
Eind juni werd de begroting besproken voor de WAA, de sociale arbeidsvoorziening voor de gemeenten Bergen, Beesel en Venlo. De WAA lijkt haar zaken steeds meer op orde te krijgen, zowel financieel maar belangrijker; ook het goed begeleiden van mensen naar een geschikte werkplek. Lees verder
26 juni 2019

Veteranendag pas in augustus?

Niets ten nadele van het evenement Roze Zaterdag maar op diezelfde 29 juni zou ook de landelijke Veteranendag worden gehouden. Zou, want de gemeente verplaatst dit naar augustus. Maar waarom is onduidelijk. Daarom heeft de SP om opheldering gevraagd. Lees verder
25 juni 2019

Raadsvragen over lange goederentreinen

In het blad SpoorPro geeft ProRail via haar directeur vervoer en dienstregeling aan dat er vanaf 2020 langere goederentreinen kunnen gaan rijden via Venlo. Men spreekt hierbij over een lengte van 740 meter! Tevens stelt men dat voor de wachtsporen ook gekeken kan worden naar het havengebied in Venlo. Wat gaat dit betekenen voor het al drukke spoor rondom Venlo?

Lees verder
22 juni 2019

Voor steun en respect, tegen de haat: Help mee op Roze Zaterdag

Foto: SP
Dit jaar is Roze Zaterdag in Venlo, op zaterdag 29 juni. En zoals elk jaar is de SP ook in Venlo vertegenwoordigd. We staan van 10:00 tot ongeveer 17:00 uur met een kraam op de infomarkt (Nieuwstraat, Dominicanenplein, Kleine Beekstraat en Vleesplein). We delen flyers uit, hebben een traktatie voor de kinderen en aan de hand van stellingen gaan we het gesprek aan met de bezoekers. Lees verder

Pagina's

U bent hier