h

Uitnodiging Ledenvergadering met Nieuwjaarsborrel

23 januari 2019

Uitnodiging Ledenvergadering met Nieuwjaarsborrel

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om op 29 januari te toosten op het nieuwe jaar. Bij een hapje en drankje wordt verder kort teruggeblikt op 2018 en vertelt wat we als SP-Venlo in 2019 willen gaan doen. Naast enkele bespreekpunten over de aanstaande twee verkiezingen worden uiteraard ook de actuele politiek en vragen besproken.

 

SP-afdelingsvoorzitter Peter Nelissen: “Zoals elk jaar willen wij ook nu samen met u het glas heffen op dit nieuwe jaar en wel op dinsdag 29 januari. lets later in de maand januari dan u gewend bent van vorige jaren maar dat heeft te maken met de aanstaande Provinciale Verkiezingen in maart dit jaar.”

“Het concept-programma en kieslijst voor deze verkiezingen dient namelijk in die week door elke SP afdeling besproken te worden in een algemene ledenvergadering. Het concept staat vanaf 23 januari op de ledensite SPnet.”

 

“Verder willen wij met Alexander Vervoort en Angelique Weingarten kort terugblikken op het afgelopen jaar. Hoe is het hun bevallen als nieuwbakken wethouder en fractievoorzitter?

Maar we kijken ook vooruit. Er staan wat bestuurlijke wijzigingen op stapel. Het bestuur licht haar plannen toe.”

 

Foto: SP-Venlo
“We zullen het kort houden zodat er voldoende tijd overblijft voor een drankje en een gezellig praatje aan de bar.

Graag tot ziens op dinsdag 29 januari om 19.30 uur in de zaal van Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in BIerick.”

 

U bent hier