h

SP start enquête naar bewindvoering in Venlo

21 januari 2019

SP start enquête naar bewindvoering in Venlo

In 2018 hield de SP een onderzoek naar het functioneren van de schuldhulpverlening in de gemeente Venlo. Dit was een herhaling van hetzelfde onderzoek dat de SP in 2014 deed waardoor toen de nodige verbeteringen werden doorgevoerd. Uit het herhaalonderzoek kwam echter iets nieuws, namelijk grote ontevredenheid over bewindvoering. Dat vraagt om een verdiepend nieuw onderzoek dat nu start.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Driekwart van de ondervraagden uit het herhaalonderzoek is (zeer) ontevreden over de bewindvoerder die ze in de arm genomen heeft.”

 

Denk aan klachten over geen of veel te laat betaald leefgeld. Schulden die verdubbelen of verdrievoudigen. Rekeningen die niet betaald worden en er dus boetes bovenop de rekening komen. Geen toegang tot eigen dossiers. Niet of nauwelijks op de hoogte zijn hoe hoog de eventuele schulden zijn. De tijd tussen de start van bewindvoering en aanmelding bij schuldhulpverlening is erg lang. Helemaal geen tot zeer weinig communicatie met mensen vanuit de bewindvoerder.

 

Weingarten: “Al die reacties, eigen ervaringen en verzoeken aan de SP-Hulpdienst, deden de SP-Venlo bewegen om nu een onderzoek naar bewindvoering te starten.”

“Wij roepen mensen op om met ons in gesprek te gaan. Wij willen graag weten wat er mis gaat met bewind om zo misstanden aan de kaak te kunnen stellen. Doelstelling is om, net als bij de schuldhulpverlening, ook binnen de bewindvoering verbeteringen voor elkaar te krijgen.”

 

Raadslid Petra Raijer zal in gesprek gaan met mensen die hun verhaal willen delen met ons. “Dat doen we middels een-op-een gesprekken zodat er tijd en ruimte is om het hele verhaal te vertellen en te kunnen doorvragen. In het onderzoeksrapport zullen de reacties anoniem gemaakt worden, er worden geen (echte) namen gebruikt van de mensen die de moed namen om hun verhaal bij ons te doen.”

 

“Het is een kwalijke zaak dat juist de bewindvoerders, waarbij mensen aanklampen voor hulp, de hele situatie uit de hand laten lopen. Er zijn goede en minder goede bewindvoerders en er zijn bewindvoerders die onmiddellijk zouden moeten stoppen omdat zij er een enorme puinhoop van maken. Ook bij onze Hulpdienst komen zeer regelmatig hulpverzoeken binnen over slechte bewindvoerders.”

  • Meedoen aan het onderzoek (dat loopt tot 30 april) kan hier online. Het onderzoek is afgesloten.

 

Het herhaalonderzoek naar de schuldhulp in Venlo in 2018 werd uitgevoerd om te peilen of de in 2014 doorgevoerde aanbevelingen, na een vernietigend SP-onderzoeksrapport over de schuldhulp in Venlo, daadwerkelijk en nog steeds voor verbeteringen zorgen. Uit de respons blijkt dat er tegenwoordig nog nauwelijks klachten zijn over de schuldhulp. Een goed signaal dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Hoe anders is dat rondom bewindvoering. Daarom wordt het onderzoek daarheen verlegd om ook in die branche verbeteringen doorgevoerd te krijgen.
 
Bekijk ook:

U bent hier