h

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid

8 februari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid

Tijd voor rechtvaardigheid. Dat is de titel van het programma waarmee de SP de aankomende provinciale statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin het prettig wonen en werken is en waar de belangen van inwoners voorop staan.

 

Te veel mensen lijden onder armoede, gebrek aan kansen en een slechte gezondheid. Nog steeds maakt het voor je toekomstkansen uit wáár in Limburg je geboren wordt. De bestrijding van deze ongelijkheid is voor ons het allerbelangrijkste.

 

Wij kiezen voor een provincie waar álle Limburgers beter van worden. Een provincie waar het overal prettig wonen is. Met meer betaalbare woningen, extra inzet om mensen aan een baan te helpen, betere bescherming van waardevolle natuurgebieden en geen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport.

Foto: Etriplus
De afgelopen tijd zagen we een provinciebestuur dat andere keuzes maakte. In Venlo kregen mensen een windmolenpark opgedrongen en in Heerlen en Landgraaf mocht de zandwinning van Sibelco extra lang doorgaan ten koste van de buurt. Zo zijn er voorbeelden uit de hele provincie. Dat moet veranderen.

 

Een stem op de SP is een stem voor een ander provinciebestuur. Een stem voor een rechtvaardig Limburg.

Ons volledige verkiezingsprogramma kun je hier lezen (PDF-download).

 

(Op de foto staat lijsstrekker Marc van Caldernberg (uit Landgraaf) geflankeerd door links van hem Anita Hendriks (uit Heerlen) en rechts Jorge Wolters Gregório (uit Roermond). Onze Ton Heerschop uit Tegelen staat op plaats 10 van de SP-kieslijst.)

 

 

U bent hier