h

Nieuwe bestuursleden gezocht!

2 februari 2019

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Op de ledenvergadering (29 januari) heeft onze voorzitter Peter Nelissen aangegeven definitief zijn functie neer te leggen per 1 maart. Daarnaast zijn er ook andere plekken in het bestuur vacant gekomen die we allen graag ingevuld zien worden door andere, nieuwe enthousiaste mensen.

 

Op de Jaarvergadering kondigde Peter Nelissen zijn afscheid als voorzitter aan. Peter is dan 6 jaar voorzitter onze geweest. Dit heeft hij met veel verve en humor gedaan. Echter zijn gezondheid zegt hem het rustiger aan te doen, vandaar zijn beslissing.

Tevens hebben we een vacature voor het secretariaat, welke nu een dubbelfunctie is met het penningmeesterschap door Petra Raijer. Dit is erg veel samen met ook nog haar raadswerk.

Dus zoeken wij:

 

Een voorzitter (m/v)

Eigenschappen:

 • Coördineren
 • Leiding geven
 • Inspireren
 • Samenwerking stimuleren
 • Delegeren
 • Bemiddelen
 • Communiceren

Verplichtingen:

 • 1 x per maand aansluiten bij het fractieoverleg (maandagavond)
 • bestuursoverleg, elke 2e dinsdag van de  maand.
 • Bezoeken Partijraad van Landelijke SP (6x per jaar)

 

Een secretaris (m/v)

Eigenschappen:

 • Nauwkeurig
 • Communiceren
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • computervaardig

Verplichtingen:

 • Bestuursoverleg, elke 2e dinsdag van de maand
 • Voorzitter  zo nodig vervangen bij bijeenkomsten Landelijke SP

 

Daarnaast zijn we als SP altijd op zoek naar enthousiaste leden die het bestuur aanvullen en frisse nieuwe ideeën meebrengen.

Meer informatie over bovenstaande bij Petra Raijer.

 

U bent hier