h

Nieuws uit 2013

27 juni 2013

Wel of geen nieuwe scholen?

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 18 Gisterenavond nam de gemeenteraad een besluit over het Plan van Scholen tot 2015. De discussie werd platgeslagen met een debat of er een Islamitische school moest komen in Venlo. Gek genoeg stemden de voorstanders tegen en de enige tegenstander van die school stemde vóór de komst. Zonder dat ze het in de gaten hadden. Een vreemde avond.

Lees verder
17 juni 2013

Onderzoekscommissie Floriade moet haar plek kennen

kantoorFloriade Begin juni heeft de onderzoekscommissie Floriade een afsprakenlijst verzonden naar de raden van de deelnemende gemeenten. Voor de SP-fractie is het onbestaanbaar dat deze onderzoekscommissie feitelijk stelt dat, inzake de Floriade, niet het college maar de onderzoekscommissie bevraagd moet worden. Dit gaat voorbij aan de controle door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. De SP-fractie staat dan ook op het standpunt om aan betreffende afspraak niet te voldoen en mogelijke vragen te (blijven) stellen via de gangbare weg, namelijk aan de direct en indirect verantwoordelijke. Dit hebben we via een open brief kenbaar gemaakt.

Lees verder
13 juni 2013

Ons gevoel bleek juist: Venlo liet steken vallen bij gronddeal bioscoop

bioscoop_venlo_citycinema De conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek liegen er niet om. De raad werd niet geïnformeerd, de financiële deal is slecht onderbouwd, de verkoop lag onder de werkelijke waarde, B&W leed aan tunnelvisie en deed enkel zaken met één partij die ook nog eens verdacht wordt van omkoping. B&W kreeg gisterenavond van de raad een flinke tik op de vingers.

Lees verder
11 juni 2013

Manifestatie voor goede thuiszorg

8-6-2013 zorgdemo A'dam 5 Op 8 juni was in Amsterdam de manifestatie tegen de bezuinigingsplannen op de thuiszorg. Het kabinet-Rutte breekt de zorg flink af, banen gaan verloren en mensen verliezen hun recht op zorg. Ook de SP-Venlo ging met een bus naar de hoofdstad. In de bus vooral medewerkers uit de zorg die zich ernstig zorgen maken over hun baan en de toekomstige zorg voor hun cliënten en patiënten. Een verslag van een bijzondere actiedag.

Lees verder
5 juni 2013

Buurten in centrum Blerick: tevredenheid maar ook zorgen

10-05-2013 Buurten centrum Blerick 1 Hoewel de lente op deze vrijdag in mei nog niet echt door wilde dringen en het fris aanvoelde, was de SP in Blerick aanwezig om weer eens met de bewoners te buurten. Welke zaken spelen er in Blerick, wat is er nodig om zaken te verbeteren, en ook niet onbelangrijk wat gaat er goed en moeten we dus vasthouden?

Lees verder
29 mei 2013

Kadernota neemt zorgen niet weg

begroting2013 Vanavond nam de gemeenteraad in Venlo een besluit over de kadernota, de voorjaarsbegroting die de kaders stelt waaraan de begroting in het najaar moet voldoen. De SP uitte haar zorgen en kritiek. Over de financiële armslag, sociale voorzieningen en wijken die onder druk staan, mensen die in de knel dreigen te komen, enzovoorts. Gaan we bruggen bouwen of opblazen?

Lees verder

Pagina's

U bent hier