h

Nieuws uit 2013

10 maart 2013

Waarom voldoet Venlo niet aan toezicht op kinderopvang?

kinderdagverblijf De SP in Venlo wil dat de gemeente snel orde op zaken stelt in het toezicht op de kinderopvang. Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt namelijk dat Venlo niet of onvoldoende voldoet aan de minimumeisen voor toezicht en handhaving. De SP heeft hierover raadsvragen gesteld.

Lees verder
7 maart 2013

SP presenteert resultaten onderzoek leefbaarheid en ondernemersklimaat Kerkstraat Tegelen

lege Kerkstraat In december en januari heeft de SP onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en het ondernemersklimaat op de Kerkstraat, de winkelstraat in Tegelen. Geconcludeerd mag worden dat men ‘an sich’ positief is over het winkelklimaat maar er ook zorgen leven over het parkeren en de bereikbaarheid. Daarnaast vraagt de situatie rondom de weekmarkt en leegstand om een aanpak. Ook worden groene elementen gemist die het winkelgebied sfeervoller kunnen maken.

Lees verder
24 februari 2013

Visie SP op Sportvisie Venlo

atletiekbaan_verspringen De gemeente stelt in juni een nieuwe sportvisie vast. Woensdag 20 februari boog de gemeenteraad zich over de richting en belangrijkste onderwerpen waar de visie over dient te gaan. De SP heeft de raad en college meegegeven welke uitgangspunten voor ons leidend zijn.

Lees verder
21 februari 2013

B&W komt niet op voor haar inwoners, kijkt weg in vergoedingenconflict

dienstapotheek Als gevolg van een conflict tussen zorgverzekeraar en apotheek over de betaling van vergoedingen (dat over de rug van patiënten wordt uitgevochten) stelde de SP vragen aan het college van B&W. De antwoorden daarop waren voor ons teleurstellend. Daarom stelde de SP aanvullende vragen in de raadsvergadering van gisteren. Opnieuw waren de antwoorden van de wethouder vooral wegkijkend en bagatelliserend.

Lees verder
15 februari 2013

Vragen SP en VenLokaal over aanpassingsplan kazerneterrein

FHKazerne Wederom heeft de SP vragen over de ontwikkelingen rondom het kazerneterrein. Na bestudering van het aanpassingsplan kazerneterrein (BRO-rapport) rijzen er bij de fracties van de SP en VenLokaal vragen ten aanzien van externe veiligheid en het zo veel mogelijk behouden van Fort Sint Michiel.

Lees verder
13 februari 2013

Schrappen aanpak A67 onverstandig

verkeerschaos Het kabinet (VVD/PvdA) wil bezuinigingen op de verdere ontwikkeling van de A67. Al jaren waarschuwen we voor de extra verkeersbewegingen die bij de aanleg van de A74 zouden ontstaan bij knooppunt Zaarderheike. Door niets doen aan de A67 kunnen volgens de SP grote problemen ontstaan op de wegen rond Venlo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier