h

Schrappen aanpak A67 onverstandig

13 februari 2013

Schrappen aanpak A67 onverstandig

verkeerschaos Het kabinet (VVD/PvdA) wil bezuinigingen op de verdere ontwikkeling van de A67. Al jaren waarschuwen we voor de extra verkeersbewegingen die bij de aanleg van de A74 zouden ontstaan bij knooppunt Zaarderheike. Door niets doen aan de A67 kunnen volgens de SP grote problemen ontstaan op de wegen rond Venlo.

Nu dreigt de doorstroming op de A67 - tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop, op 50 kilometer naar het westen - niet gegarandeerd te worden. Omdat er tussen Venlo en Eindhoven geen alternatieven zijn om over een snelweg een alternatieve route te volgen, kan bij stremming waar ook op de A67 het effect in Venlo snel merkbaar zijn. Naast dat mensen het onderliggende wegennet zullen gaan gebruiken, wat de leefbaarheid niet ten goede komt, zal er ook behoorlijke economische schade ontstaan bij de Venlose transportondernemingen.

Het voornemen van verkeersminister Schultz (VVD) om, ondanks een beloofde aanpak in 2010, nu ineens maatregelen op de A67 ter verbetering van veiligheid en doorstroming te schrappen betekent een voorschot op toekomstige problemen.
Er zijn in Nederland enkele transportassen Trucks_snelweg_Venlo waarvan je moet willen dat ze blijven doorstromen. Naast de A1 en A2 is dat ook de A67, de belangrijkste transportas naar het Duitse achterland over de weg. En hoewel de SP van mening is dat we het spoornet en waterwegen veel beter moeten benutten, is het niet verder ontwikkelen van de snelweg Eindhoven-Venlo feitelijk het afknijpen van de economische groei in Noord-Limburg.

Daar komt binnenkort nog bij dat de EU van plan is om de markt voor wegtransport volledig open te gooien. Chauffeurs uit andere EU-landen kunnen dan tegen veel lagere prijzen onze eigen Nederlandse chauffeurs wegconcurreren omdat ze geen sociale premies hoeven te betalen, al snel 30% minder kosten bij een gelijk basistarief.
Op die manier doet de EU verder mee aan het ondergraven van de zo zorgvuldig opgebouwde sociale zekerheden in Nederland. De toekomst van de Venlose beroepschauffeur staat op het spel. Niet alleen wat betreft werkgelegenheid maar zeker ook wat betreft de bereikbaarheid van Venlo als transportstad.


De SP is voornemens een of meerdere moties in te dienen om het college van B&W op te dragen bij het kabinet aan te geven dat bezuinigen op de wegtransportas Rotterdam-Ruhrgebied via Venlo, vrachtwagens negatieve effecten zal hebben voor onze gemeente zowel economisch als ten aanzien van leefbaarheid. Maar ook dat liberalisering van de binnenlandse transportmarkt zoals bedoeld door de Europese commissie onwenselijk is en B&W moet opkomen voor de belangen van de vrachtwagenchauffeurs en transportondernemingen uit Venlo, ook op gebied van oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.


13-02-2013: Omroep Brabant: Minister Schultz wil dertig miljoen bezuinigen op A67; Brabant op achterste poten
24-10-2012: Het einde van de Nederlandse chauffeur?

U bent hier