h

B&W komt niet op voor haar inwoners, kijkt weg in vergoedingenconflict

21 februari 2013

B&W komt niet op voor haar inwoners, kijkt weg in vergoedingenconflict

dienstapotheek Als gevolg van een conflict tussen zorgverzekeraar en apotheek over de betaling van vergoedingen (dat over de rug van patiënten wordt uitgevochten) stelde de SP vragen aan het college van B&W. De antwoorden daarop waren voor ons teleurstellend. Daarom stelde de SP aanvullende vragen in de raadsvergadering van gisteren. Opnieuw waren de antwoorden van de wethouder vooral wegkijkend en bagatelliserend.

Op 14 februari kreeg de gemeenteraad antwoorden van het college van B&W op de vragen die de SP-fractie stelde betreffende het direct en cash betalen (sinds 1 januari) van medicatievoorziening bij de Dienstapotheek in Venlo omdat deze de kosten niet meer of tijdig vergoed krijgt van de zorgverzekeraars.
De SP heeft de gemeente gewezen op haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te zorgen dat ook mensen met een zwakkere positie nog steeds medicatie kunnen krijgen zonder in financiële problemen te komen. Maar de gemeente ziet voor zichzelf geen rol weggelegd.
Met de eerste reactie van B&W in het achterhoofd, stelde de SP woensdag 20 februari mondeling aanvullende vragen in de gemeenteraad van Venlo.

Woordvoerder Alexander Vervoort: “Voor het gemak waren het zoveel mogelijk gesloten Alexander_Vervoort vragen zodat we de positie van B&W konden vernemen en zodat de wethouder in zijn beantwoording niet veel tijd nodig zou hebben. De wethouder had woensdag veel woorden nodig maar zei weinig. Het maakt het er niet eenvoudiger op om de positie van het college te vernemen maar duidelijk is wel dat B&W niets gaat doen om de medicatievoorziening en het zorgpeil in Venlo te garanderen.”

Vervoort wees de raad en wethouder Testroote (PvdA)ook op eenzelfde conflict in Venray, waar de laatste nachtapotheek per maart zelfs sluit en men patiënten vervolgens gaat doorsturen naar Venlo: dienstapotheekVenlo “Daarmee krijgt de Dienstapotheek in Venlo dus een regionale voorziening. Juist dan is er nog meer noodzaak om adequate bediening te kunnen blijven garanderen voor patiënten zonder dat die de dupe worden van een conflict tussen apotheek en de almachtige zorgverzekeraars die sinds het wegbezuinigen van de controleurs de dienst uitmaken.”

Vervoort: “De wethouder zag geen rol weggelegd voor de gemeente in het lopende conflict tussen apotheken en zorgverzekeraars, en wenste ook geen bemiddelingsrol hierin te vervullen. Intussen zijn de patiënten de klos, ook die patiënten die via de gemeente collectief verzekerd zijn bij een van de verzekeraars met wie de apotheken overhoop liggen. Als direct betrokkene kan de wethouder deze verzekeraar tot de orde roepen maar B&W vermijdt het probleem terwijl via de eigen collectieve regeling Venlonaren worden getroffen. Een vreemde houding.”

Vervoort: “Ook na aandringen gaf wethouder Testroote te kennen dat hij zich niet zal inspannen om de medicatievoorziening voor nu en in de toekomst te garanderen. pillen_euros Hij zei zelfs: “Dien maar een motie hiertoe in maar als u dat doet dan zal ik die afraden”, op voorhand een kansloze missie. De conclusie na de antwoorden en het debat in de gemeenteraad kan slechts zijn dat deze wethouder wegkijkt voor een probleem dat wel degelijk aanwezig is, en groter aan het worden is.”

Als we nu contante betaling krijgen bij medicatieverstrekking dan is de komst van de betaalautomaat bij de spoedeisende hulp aanstaande. Eerst pinnen en dan pas behandeling van bijvoorbeeld uw gebroken been of bloedende hoofdwond. Die toekomst wil de SP niet op haar geweten hebben, de wethouder blijkbaar wel.

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
21-02-2013: Dagblad de Limburger: Zorgen om prijs nachtapotheek
06-01-2013: Betalen voor medicatie zoveelste bewijs dat marktwerking in de zorg faalt

U bent hier