h

Vragen SP en VenLokaal over aanpassingsplan kazerneterrein

15 februari 2013

Vragen SP en VenLokaal over aanpassingsplan kazerneterrein

FHKazerne Wederom heeft de SP vragen over de ontwikkelingen rondom het kazerneterrein. Na bestudering van het aanpassingsplan kazerneterrein (BRO-rapport) rijzen er bij de fracties van de SP en VenLokaal vragen ten aanzien van externe veiligheid en het zo veel mogelijk behouden van Fort Sint Michiel.

Opnieuw samenwerking met VenLokaal want beide fracties stelden al eerder samen vragen over de verkeersafwikkeling op het kazerneterrein. Nu stelt het aanpassingsplan op het bestemmingsplan (rapport BRO) wederom zaken voor die vragen oproepen.
In de eerste plaats hoe het zit met de veiligheid. Het spoor langs het gebied is deel van de Brabantroute. Daar komen veel treinen overheen waarvan enkele met gevaarlijke stoffen. Wat als daar iets gebeurt, hoe goed is dan de bescherming van de burgers in het gebied dat men wil ontwikkelen?
Wat is de volgorde die het college van B&W wenst aan te houden; alles dichtregelen met protocollen of eerst genoeg afstand inbouwen, dan goed bouwen en dan de overgebleven risico’s afdekken met protocollen?

Extra leegstand?
Dan de middenstand. Tegelen en Blerick hebben al genoeg winkel_te_huur problemen met leegstand van winkelpanden. Moeten we dan nog meer winkelruimte toevoegen, bouwen we dan niet voor leegstand? Een zeer relevante vraag gezien de leegstand in winkelcentra niet af neemt.

Delen van het Fort vernietigen?
Een oude wijsheid: Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen. Anders gezegd, als je niet weet waar je vandaan komt, waar ga je dan heen? Geschiedenis waar de gemeenteraad nog leek te kiezen voor een stevige investering in het zichtbaar maken van de historie in het gebied met Fort Sint Michiel, Blerick_fort_Sint_Michiel stelt nu de gemeente in het aanpassingsplan voor dat delen van het Fort vernietigd kunnen worden. Een stuk geschiedenis opofferen omwille van wat? Hiermee druist B&W in tegen eerdere uitspraken in de gemeenteraad. B&W heeft dus wat uit te leggen.

Grondwaarde afboeken?
En dan vragen we nog maar niet door op de waarde die we de grond toedichten. Die vraag zal in geheel Venlo binnenkort gaan spelen. Immers, met een driedubbele dip als het gaat om de recessie(s) zal die waarde verder dalen. Hoeveel moet Venlo straks in totaal afboeken om realistisch te begroten? Op kazerneterrein en Floriadeterrein?
Die vragen en discussie komen in een volgende ronde, nu zet de SP in samenwerking met VenLokaal in op veiligheid, middenstand en behoud van historie in de bron van het huidige Blerick.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Op 15 maart 2013 kreeg de SP-fractie antwoord van B&W op bovenstaande vragen. Deze antwoorden kunt u hier nalezen (PDF-link).


25-01-2013: Vragen SP en VenLokaal over verkeersafwikkeling kazerneterrein
18-11-2012: Plannen VVV-stadion definitief afgeketst
10-02-2012: Verbazing over verkeerproblemen en Fort

U bent hier