h

Waarom voldoet Venlo niet aan toezicht op kinderopvang?

10 maart 2013

Waarom voldoet Venlo niet aan toezicht op kinderopvang?

kinderdagverblijf De SP in Venlo wil dat de gemeente snel orde op zaken stelt in het toezicht op de kinderopvang. Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt namelijk dat Venlo niet of onvoldoende voldoet aan de minimumeisen voor toezicht en handhaving. De SP heeft hierover raadsvragen gesteld.

Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de gemeente Venlo niet genoeg doet om de kwaliteit van de kinderopvang te controleren. Samen met 50 andere gemeenten staat Venlo op de zogenaamde B-lijst van deze inspectie. Concreet betekent dit dat de gemeente Venlo niet voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor de uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang.

Naar aanleiding van deze publicatie heeft de SP-fractie vandaag vragen ingediend bij het gemeentebestuur. De SP wil van het gemeentebestuur van Venlo weten welke zaken in de gemeente moeten worden verbeterd om aan de minimumeisen van de inspectie te voldoen. Daarnaast wil de partij dat er snel orde op zaken wordt gesteld in het toezicht op de kinderopvang in Venlo.

Venlo stelt dat de lijst met 114 controlepunten kan verdwijnen en vervangen dient te worden door 15 regels “die echt belangrijk zijn”. De SP wil weten welke 15 regels dit dan zijn en welke punten volgens Venlo overbodig zijn om toezicht op uit te voeren en/of te handhaven.
Daarnaast is het maar de vraag of de rijksoverheid mee gaat kinderopvang in de gedachte voor een verkorte nieuwe lijst, dus willen we graag weten of Venlo bij een afwijzing van haar plannen alsnog verantwoordelijkheid neemt en gaat voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde wettelijke minimumeisen voor handhaving en toezicht, en of ze daar al een plan van aanpak voor heeft om snel aan die eisen te voldoen en zo nee, welke gevolgen dit heeft voor de (kwaliteit van de) kindcentra.


De recente zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar die zedenzaak, heeft laten zien dat het belangrijk is dat kinderdagverblijven voldoen aan alle regels en dat goed en adequaat toezicht noodzakelijk is. Dit is in het belang van de kinderen, de ouders en de kinderdagverblijven zelf.
We vinden het vreemd dat Venlo niet voldoet aan de regels maar misschien heeft ze daar goede redenen voor, die vernemen we dan graag.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Op 12 april 2013 kreeg de SP-fractie antwoord van B&W op bovenstaande vragen. Deze antwoorden kunt u hier nalezen (PDF-link).


Onderwijsinspectie: naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten
05-03-2013: Dagblad de Limburger: ‘Te veel regels kinderopvang’
04-03-2013: L1: 'Regels kinderopvang opnieuw bekijken'

U bent hier