h

Nieuw Burgercomité tegen snelwegcombinatie A74/A73 in oprichting

14 mei 2007

Nieuw Burgercomité tegen snelwegcombinatie A74/A73 in oprichting

bijeenkomst voor bewoners, wijkoverleggen en politiek. De Socialistische Partij (SP) in Venlo heeft het initiatief genomen om op dinsdag 22 mei, om 20.00 uur in gemeenschapscentrum Zalzershaof te Hout-Blerick, een bijeenkomst te organiseren voor iedereen die wil weten wat het laatste nieuws rondom de snelweg A74 is. Ook zal van gedachten worden gewisseld over samenwerking tussen politiek partijen, wijkoverleggen en individuele burgers en over de oprichting van een Burgercomité dat de samenwerking tegen de Plateauvariant kan versterken.

Molenbossenflatbewoners, de Blerickse Belangenvereniging A73/A74, de Tegelse Wijkraad Op de Heide en het Wijkoverleg Blerick hebben hun deelname aan het comité al toegezegd. Ook zullen de politieke partijen PvdA, LokaleDemocraten en Samen een bijdrage leveren aan de oprichting. De SP denkt dat ook veel bewoners hierbij betrokken willen worden en nodigt hen dan ook uit voor de eerste bijeenkomst.

De SP lanceerde het idee voor een Burgercomité anderhalve maand geleden omdat dit volgens de partij in een groeiende behoefte moet kunnen voorzien. Verkeerswoordvoerder Erik Manders van de SP zegt hierover: “We denken dat de tijd rijp is om samen met álle betrokkenen nu ook álle mogelijkheden te bespreken. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn over ieders afzonderlijke aanpak, maar overleg en afstemming kan erg zinvol zijn voor de verdere strijd tegen de Plateauvariant. Bovendien zou met de oprichting van een burgercomité ook praktisch met elkaar kunnen worden samengewerkt. Voor alle aanwezigen geldt volgens ons vooral dat ze van elkaar kunnen leren en daar ook voor open staan.”

De SP wil het eerste overleg graag initiëren, waarna tijdens de bijeenkomst de mogelijkheden voor een burgercomité besproken worden. Als politieke partij vindt de SP het niet gepast om leiding aan het comité te geven. Het zal volgens de socialisten dan ook vooral van de bewoners zelf moeten komen. Zij zullen dan zeker kunnen rekenen op steun van alle andere deelnemers.

U bent hier