h

A74: lokale politiek steekt kop in het zand!?

18 mei 2007

A74: lokale politiek steekt kop in het zand!?

Met verbazing heeft de SP van de partijen PvdA, LokaleDemocraten en SAMEN vernomen dat ze niet met bewoners in overleg willen om over de A74 van gedachten te wisselen. Laat staan dat deze partijen een bijdrage willen leveren aan de oprichting van een onafhankelijk Burgercomité. Wij vinden dit vreemd omdat deze partijen in het verleden tegenstander waren van de A74 via de Plateauvariant.

De SP besloot anderhalve maand geleden mogelijkheden voor intensieve samenwerking tussen de verschillende belangenverenigingen, politieke partijen maar vooral ook individuele burgers te onderzoeken. Het idee om een eerste aftastende en informele bijeenkomst te organiseren kwam voort uit een groeiende behoefte aan informatievoorziening die onze partij bij veel bewoners bespeurde. Minister Eurlings maakte immers in februari bekend dat hij de A74 opnieuw laat doorrekenen en hij het niet onmogelijk acht dat hierna alsnog voor de Klagenfurtvariant wordt gekozen. Hierna werd het stil. Maar de aanleg van de A73 door Blerick en Tegelen is al in volle gang. Voor bewoners wordt hierdoor zichtbaar welke gevolgen deze snelweg heeft op hun woon- en leefklimaat. We zochten steun voor een eerste overleg waarop ook de mogelijkheden voor een eventueel op te richten Burgercomité besproken zou kunnen worden.

Door de partijen wordt nu de indruk gewekt alsof de SP het allemaal voor zichzelf zou doen, wij zouden willen scoren over de hoofden van bewoners heen. Niets is minder waar! Zowel PvdA, als LokaleDemocraten en SAMEN hebben de SP in eerste instantie laten weten positief tegenover krachtenbundeling te staan. Ook het Wijkoverleg Blerick deed dit bij monde van hun verkeersman Peter Derckx. Alles was duidelijk tot de partijen afgelopen week besloten om de SP in het verdomhoekje te zetten en niet meer deel te nemen aan het overleg. Hiermee laten ze echter niet de SP, maar de burgers in de steek die graag ook met andere politieke partijen willen overleggen. Wie regeert hiermee over de hoofden van de bevolking heen?

We vinden het diep triest dat spelletjes in de Venlose politiek schijnbaar belangrijker worden geacht dan het welzijn van bewoners. Dit komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede. De SP zal zich in ieder geval wel samen met bewoners blijven verzetten tegen de komst van de A74 via de Plateauvariant!

Wilt u ook meepraten? Dan bent u dinsdag 22 mei van harte welkom in gemeenschapscentrum Zalzershaof te Hout-Blerick. We beginnen om 20.00 uur. Tot dan!

Nieuw Burgercomité A74/A73 in oprichting

U bent hier