h

SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

30 mei 2007

SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

speeltuinHoe denken de bewoners over de speelvoorziening in hun wijk?
De Socialistische Partij Venlo is gisteren een buurtonderzoek gestart naar de speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid. Afgelopen jaren is om de speeltuin Hagerweike nogal wat te doen geweest. Enkele jaren geleden verdween de vaste beheerder, en pas geleden liet welzijnskoepel Wel.Kom weten de speeltuin niet langer in beheer te nemen. Daarmee lijkt ook de speeltuin geen lang leven meer beschoren. De SP wil daarom van de buurtbewoners weten hoe zij denken over de speeltuin, en gaat daarom de komende twee weken de wijk in.

Gisteren haalde de partij met gemak huis-aan-huis ruim 85 formulieren op. Zeker 62 bewoners gaven aan graag verder geïnformeerd te worden over de resultaten, en zelf ook een bijdrage te willen leveren om de speeltuin er weer bovenop te helpen. Veel bewoners gaven bovendien aan dat ze terug willen naar de tijd dat de speeltuin nog een trefpunt was voor de buurt. Nu zouden veel hangjongeren vernielingen aanrichten en voor veel overlast zorgen. Een jeugdhonk is voor deze jongeren volgens de bewoners een goede oplossing.

Ook gaven bewoners aan nog steeds veel vertrouwen te stellen in de voormalige beheerder van de speeltuin, Geerd Roeffen, en dat ze hem graag terug zien. De SP heeft voorafgaand contact gehad met de heer Roeffen. Deze steunt het onderzoek.

De onlangs opgerichte Stichting Hagerweike is ook benaderd. De stichting staat positief tegenover het initiatief, maar gaf aan op dit moment geen medewerking te verlenen. Men is nog in afwachting van subsidiegelden waarover ze in gesprek is met de gemeente. De gesprekken hierover wil de Stichting nu niet forceren door deel te nemen aan het onderzoek.

De SP is de komende twee weken, behalve in het weekend en op maandag, elke avond te vinden in de wijk. In totaal zullen ruim 3000 adressen in Venlo-Zuid een enquêteformulier van de partij ontvangen. Bovendien kan iedereen de enquête ook online invullen op deze website.

Enquête speeltuin Hagerweike

U bent hier