h

Milieudefensie Nederland steunt acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen

12 oktober 2007

Milieudefensie Nederland steunt acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen

De landelijke vereniging Milieudefensie schaart zich achter de actie van de SP voor een totaal vrachtverbod vanaf de A73 naar de woonwijken in Blerick. Ook steunt Milieudefensie het pleidooi van de Tegelse Wijkraad Op de Heide voor maatregelen tegen toekomstig sluipverkeer in de wijk. Dit schrijft landelijk campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven, vandaag in een bericht aan de SP in Venlo.

Milieudefensie deelt de opvattingen van de SP en de wijkraad dat het vrachtverkeer bij filevorming op de A73-Zuid een sluiproute zal kiezen dwars door de bewoonde kernen. Vooral Blerick en de wijk Op de Heide in Tegelen zijn hierdoor erg kwetsbaar. De vereniging maakt zich met name zorgen over de uitstoot van fijnstof, die zeer schadelijk is voor de volksgezondheid. Daarnaast wijst Milieudefensie op het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door woonwijken en het risico wat hiermee voor grote groepen mensen ontstaat. Ook de verkeersveiligheid van met name fietsende scholieren en gehandicapten zijn een punt van aandacht. Milieudefensie vindt de toename van het goederenvervoer op de weg een zorgelijke ontwikkeling en pleit er juist voor om te kiezen voor alternatieven, zoals het transport per spoor en via de binnenvaart. Met de invoering van kilometerheffing voor vrachtverkeer krijgt het alternatieve vervoer een extra impuls. De vereniging roept de gemeente Venlo op om de alternatieven serieus te onderzoeken om hiermee uiteindelijk de veiligheid van bewoners echt te verbeteren.

De aanleg van de A74 is volgens Milieudefensie in dit kader ook geen goed plan, omdat hiermee alleen maar meer wegverkeer wordt aangetrokken waarop het wegennet niet is berekend.

SP Venlo start Axie Vrachtverbod voor Blerick
SP steunt Tegelse wijkraad bij eis om maatregelen tegen sluipverkeer A73/A74

U bent hier