h

SP steunt Tegelse wijkraad bij eis om maatregelen tegen sluipverkeer A73/A74

5 oktober 2007

SP steunt Tegelse wijkraad bij eis om maatregelen tegen sluipverkeer A73/A74

De Wijkraad Op de Heide in Tegelen eist compensatie voor de negatieve effecten van de aanleg van de A73 en A74 voor hun wijk. De wijkraad heeft in brieven aan het college van B&W en de Minister van Verkeer en Waterstaat maatregelen geëist ten aanzien van veiligheid, terugdringen van het sluipverkeer en garanties ten aanzien van bereikbaarheid voor met name hulpdiensten. Nu al is bekend dat er filevorming zal ontstaan, waardoor naar verwachting veel (vracht)verkeer een alternatieve route zal kiezen dwars door woonwijken. De SP deelt de mening van de wijkraad en staat volledig achter het pleidooi voor een leefbare wijk.

De wijkraad gaat handtekeningen ophalen in de wijk om de politiek te doordringen van de nodige maatregelen zelfs al in de ontwerpfase van het tracé. Ook wil de wijkraad dat zowel landelijke politiek als de lokale nu al met elkaar de maatregelen afstemmen zodat ze later niet contraproductief blijken. Als voldoende handtekeningen worden opgehaald zal de wijkraad Op de Heide dit betreffende onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. Dit recht op burgerinitiatief wil de wijkraad gebruiken om zeker te stellen dat ook voor deze wijk de belangen worden veiliggesteld.

De SP staat volledig achter het initatief van de wijkraad en spreekt ook haar steun uit voor de handtekeningenactie!

Op dit moment vraagt de SP ook aandacht voor het (toekomstige) sluipverkeer in Blerick. Dit doen we ook doormiddel van een handtekeningenactie en burgerinitiatief. We vragen iedereen om te tekenen voor een vrachtverbod vanaf de A73 in Blerick. Het aantal handtekeningen bedroeg afgelopen week rond de 500. Deze week zal een begin worden gemaakt met de huis-aan-huis verspreiding van onze folder.

Lees hier het volledige persbericht van de wijkraad
Download hier de handtekeningenbrief van de wijkraad
Zet uw handtekening voor een vrachtverbod in Blerick!

U bent hier