h

SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement

15 november 2007

SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement

Rangeerterrein VenloDe SP wil een verklaring van wethouder Janssen (PvdA, verkeer) over het gesprek dat hij woensdagavond had met de ministers van Verkeer en VROM over het toegenomen aantal risicotreinen die door Venlo rijden. Deze zomer stelde de SP wederom vragen over het spoorwegemplacement in Venlo, met daarbij bijzondere aandacht voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Uit de media hebben wij afgelopen dagen kunnen opmaken dat er door te weinig capaciteit op het Duitse spoorwegennet, een groei zal ontstaan van 9% van treinen met gevaarlijke lading. De media zouden dit hebben opgemaakt uit een nog vertrouwelijk rapport van spoorwegbeheerder ProRail.

Hoewel de SP graag uitspraken en onderbouwingen geeft naar aanleiding van gedegen onderzoek, moeten we vaststellen dat het rumoer rondom dit rapport voldoende was voor de wethouder om uitspraken te doen in de media, en vliegensvlug te overleggen met twee ministers.

Dit dwingt de SP om weer aan de bel te trekken, en te vragen aan deze wethouder:
- Wat hij besproken heeft met de ministers en wat de conclusies daaruit zijn?
- Wat er precies in het vertrouwelijke ProRail-rapport staat?
- Wat de toezeggingen van de ministers voor Venlo waard zijn?
- Of de wethouder maatregelen gaat nemen?
- Of uitplaatsing van het rangeerterrein in zicht komt?
- Of de antwoorden die de wethouder gaf als reactie op onze eerdere brieven nog wel in verhouding zijn met het geheime ProRail-rapport?


Download en lees hier de brief die de SP Venlo vandaag aan de wethouder stuurde.


Bericht dinsdag 21 augustus: Minister geeft antwoorden: liegt gemeente Venlo over veiligheid van rangeerterrein?
Bericht donderdag 2 augustus: Betuwelijn faalt: SP wil nu snel antwoorden over veiligheid rangeerterrein Venlo
Bericht vrijdag 29 juni: SP stelt vragen in Tweede Kamer over spooremplacement
Bericht donderdag 28 juni: SP zet vraagtekens bij veiligheid spooremplacement in Venlo

U bent hier