h

Nieuws uit 2006

7 maart 2006

SP wenst politiek veel sterkte en wijsheid toe

Gemeenteraadszaal in het Stadhuis te Venlo
De SP afdeling Venlo heeft niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is natuurlijk heel erg jammer, want de bevolking is volgens de partij toe aan krachtige politici die niet om belangrijke zaken heen draaien en durven te kiezen voor de zwakkeren in onze samenleving. Eerlijk zijn, ook bij moeilijke besluiten, is in Venlo lang niet altijd vanzelfsprekend. De SP zal er voor blijven waken dat de politiek zich ook aan de afspraken houdt. Nu de verhoudingen duidelijk zijn wenst de partij haar opponenten ook heel veel sterkte en wijsheid toe de komende jaren en belooft de politiek nauwlettend en kritisch te blijven volgen en waar nodig tot actie over te gaan.

Lees verder
17 februari 2006

Geslaagd A74 protest in Venlo-Noord

Actievoerders met stofkapjes

Vandaag organiseerde de SP Venlo een demonstratie bij een keurig geregisseerd onderonsje van het Wijkoverleg Venlo Noord-Oost. Dit wijkoverleg had Tweede-Kamerleden, Duitse burgemeesters en andere toppolitici uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen uitgenodigd om de A74 via het roemruchte plateautracé opnieuw kracht bij te zetten nu wederom blijkt dat deze variant de wettelijke normen voor lucht en geluidkwaliteit zal overschrijden. De SP Venlo stond samen met bewoners uit Blerick en Tegelen en andere tegenstanders van het plateautracé aan de voordeur om bezoekers van de bijeenkomst middels pamfletten te waarschuwen voor eenzijdige berichtgeving.

Lees verder
12 februari 2006

Demonstratie tegen A74 in Venlo-Noord

Geen twee snelwegen
Vrijdag 17 februari organiseert het wijkoverleg Venlo Noord-Oost een bijeenkomst voor Nederlandse en Duitse toppolitici om handtekeningen aan te bieden en de plateauvariant voor de toekomstige snelweg A74 als serieuze optie terug op de (politieke) agenda te zetten. De SP-afdeling Venlo vindt het een goede zaak dat het wijkoverleg een handtekeningenactie voor schone lucht onder bewoners heeft gehouden, maar kan zich absoluut niet vinden in een snelle aanleg van de A74 via het zuidelijke plateautracé als oplossing voor dat probleem. Daarom zal zij ook vanaf 11.30 uur aanwezig zijn om op ludieke wijze te protesteren.

Lees verder
8 februari 2006

Algemene Ledenvergadering: gezellig, hoopvol, en inspirerend.

Een ander Nederland begint hier

De allereerste Algemene Ledenvergadering van de SP afdeling Venlo is een feit. Samen met ongeveer 25 leden werd er gepraat over de koers van de partij. Tijdens deze ALV werd ook het afdelingsbestuur aan de aanwezige leden voorgesteld en zijn de afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris officieel in functie gekozen. Ook presenteerde het bestuur het jaarplan voor 2006 en besprak ze het verslag van het afgelopen jaar.

Lees verder
1 februari 2006

SP Venlo: nieuwbouw Venlose Hockey Club moet wachten

Venlose Hockey Club
De Venlose Hockey Club liet gisteren weten na de zomer voor veel geld te willen starten met de bouw van nieuwe kleedlokalen en een nieuw clubgebouw op het sportpark Herungerberg te Venlo. De SP-afdeling Venlo vindt het erg onverstandig om nu plannen te ontwikkelen voor een nieuwe dure accommodatie terwijl de discussie over de varianten voor de aanleg van snelweg A74 nog in volle gang is. Het sportpark Herungerberg zou zo goed als zeker verlegd moeten worden bij de aanleg van snelweg A74 via de alternatieve Klagenfürtvariant. Volgens de SP staat nu al onomstotelijk vast dat de Klagenfürtvariant de beste cijfers heeft en hiermee een reële kans maakt om aangelegd te worden. “Het zou nu erg onverstandig zijn om ruim 1,5 miljoen Euro (waarvan ruim 9 ton belastinggeld) te investeren als straks blijkt dat de club toch moet verhuizen” aldus de partij.

Lees verder
31 januari 2006

SP Venlo doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing

Stem SP
SP Venlo: "Wij doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, maar u zult van ons horen!"
De afdeling Venlo van de Socialistische Partij ziet definitief af van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Naast de kerngemeente Venlo, maken de gemeenten Arcen & Velden, Beesel, Kessel, Maasbree en Helden ook deel uit van de afdeling. De SP zal in geen van deze gemeenten deelnemen aan de verkiezingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier