h

Nieuws uit 2006

26 juli 2006

SP OPENT MELDPUNT SCHOOLKOSTEN

Om de hoge schoolkosten in kaart te brengen opent de SP ook dit jaar het
Meldpunt Schoolkosten. Ouders kunnen hier doorgeven wat zij betalen voor
het onderwijs van hun kind. Daarbij gaat het om de vrijwillige
ouderbijdrage, schoolboeken, reiskosten, excursies en materialen. De SP
onderzoekt tevens of scholen informatie over schoolkosten correct
weergeven in de schoolgids.

Lees verder
14 juni 2006

SP laaiend op Duitse overheid: Duitse A74 veroorzaakt wél overlast

Zuiderbrug over de Maas bij Blerick
Zoals bekend is de aanleg van snelweg A74 via de Plateauvariant tussen Venlo en Tegelen nog steeds een heikel punt. Al ruim 1,5 jaar wordt een definitieve beslissing hierover telkens weer uitgesteld vanwege verwachte overschrijdingen van de luchtverontreiniging. In Duitsland echter gaan de procedures voor de aanleg van de A74 (daar A61) gewoon door. Vorig jaar juni konden Nederlandse staatsburgers bezwaar aantekenen tegen dit Duitse deel. Hierop struinde de SP afdeling Venlo met zelfgemaakte bezwaarschriften onder de arm de galerieën van de Molenbossenflats af om burgers de mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen. De SP haalde toen 207 bezwaarschriften op. Er zijn in totaal 287 Nederlandse bezwaarschriften tegen de Duitse A74 ingediend.

Lees verder
12 juni 2006

Debat armoede zeer succesvol

Op vrijdag jl. organiseerde de SP Venlo een discussie avond over armoede. De avond werd, ondanks het goede weer en de aftrap van het WK voetbal, druk bezocht. Gastsprekers waren Jan de Wit (Tweede Kamer), Raf Janssen (wethouder Helden), Ellen Quanten (directrice Doortocht) en Ramon Terstroote (wethouder Venlo).

Lees verder
12 juni 2006

SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat

In het kader van de WWB die staat voor zowel WERK als BIJSTAND, en waarvan we in de uitoefening mogen verwachten dat er maatwerk geleverd wordt: zou SP Venlo een aantal aanbevelingen willen doen:

Lees verder
1 juni 2006

Sp Venlo organiseert armoede debat

Op vrijdag 9 juni organiseert de SP in Venlo een armoede debat in de Witte Kerk in Venlo.
Graag nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan de discussie en om in debat te gaan.
Aanwezig zullen zijn :
Raf Janssen, wethouder PvdA/GroenLinks Helden Sociaal Beleid (tevens medewerker Sociale Alliantie),
Ramon Testroote (wethouder PvdA Werk & Inkomen), Ellen Quanten (directrice Stichting Doortocht), Jan de Wit (SP Tweede-Kamerlid Sociale Zaken).

Lees verder
28 april 2006

Themabijeenkomst in kader van vrijwilligerswerk en mantelzorg

 altijd in de buurt.
Traditioneel staat 1 mei bekend als de “Dag van de Arbeid.” De SP organiseert daarom ’s avonds om 20.00 uur in Grand Café de Maagdenberg een informatiebijeenkomst waar vrijwillige arbeid centraal staat. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn immers de motor van onze samenleving. Belangeloos zetten zij zich in voor het welzijn van de maatschappij en hun naasten. Toch heeft juist deze groep het steeds moeilijker. Tegen welke knelpunten lopen de vrijwilligers en mantelzorgers aan, wat kan er verbeteren in het lokale beleid en hoe wordt er in andere gemeenten met vrijwilligers omgegaan? Op deze vragen zullen een aantal sprekers samen met de aanwezigen van gedachten wisselen en uitkomsten proberen te vinden. Ook zal op deze avond de aftrap van de lokale bekendheidscampagne plaatsvinden en de lokale afdelingskrant van de SP Venlo worden gepresenteerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier