h

Algemene Ledenvergadering: gezellig, hoopvol, en inspirerend.

8 februari 2006

Algemene Ledenvergadering: gezellig, hoopvol, en inspirerend.

Een ander Nederland begint hier

De allereerste Algemene Ledenvergadering van de SP afdeling Venlo is een feit. Samen met ongeveer 25 leden werd er gepraat over de koers van de partij. Tijdens deze ALV werd ook het afdelingsbestuur aan de aanwezige leden voorgesteld en zijn de afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris officieel in functie gekozen. Ook presenteerde het bestuur het jaarplan voor 2006 en besprak ze het verslag van het afgelopen jaar.

Ahina Goertz en Karin Haas

De avond werd geopend door penningmeester Ahina Goertz (zie foto). Ahina heette alle aanwezige leden van harte welkom en nam kort het programma door. Hierna droeg ze het woord over aan afdelingsvoorzitter Karin Haas, die het voltallige afdelingsbestuur aan de leden voorstelde. Vervolgens werd er gekeken naar een kort videofilmpje over de SP. In het filmpje werd aan de hand van praktische voorbeelden snel duidelijk gemaakt waarom de SP een unieke partij is binnen het politiekbestel. Wat maakt onze aanpak tot een succes?

Sfeerimpressie

Na het filmpje presenteerde afdelingsvoorzitter Karin Haas het jaarplan voor 2006. In het jaarplan gaat het afdelingsbestuur uitvoerig in op de koers die ze wil gaan varen in 2006. We doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het jaar zal daarom vooral gekenmerkt worden door verbreding van het politieke basiswerk, zoals het uitbreiden van het huis-aan-huis verspreidingsnetwerk en de eigen Tribune bezorging (ledenblad). Het betrekken van meer (nieuwe) leden is hiervoor een must.

Sfeerimpressie

Om leden te enthousiasmeren wordt ook een begin gemaakt met het opzetten van een kerngroep. Deze kerngroep zal naast het afdelingsbestuur functioneren als een soort denktank waaruit ook acties kunnen ontstaan. Ook wordt geprobeerd om in het najaar te starten met een sociaal-spreekuur waar mensen met allerhande vragen en problemen op advies en steun kunnen rekenen. Bijvoorbeeld met het invullen van formulieren. Daarnaast zullen we na de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lokale bekendheidscampagne starten. We blijven ons dus duidelijk van andere partijen onderscheiden door onze heldere en slagvaardige aanpak. Politiek kan vreselijk saai en slopend werk zijn. Het is maar net wat je er zelf van maakt. Wij proberen het vooral leuk en spannend te houden zodat de voldoening van het politieke werk voor iedereen zo optimaal mogelijk is. Zo zorgen alle leden er samen voor dat we in 2010 wel kunnen deelnemen aan de raadsverkiezingen. Na deze presentatie lag een pauze in het verschiet.

Alex Akela en Hans Peeters

De avond werd op van het begin tot het eind op bijzondere wijze muzikaal begeleid door het politiek bewuste gelegenheidsduo Alex Akela en Hans Peeters.

Informatietafel en inschrijving

Ook konden de leden een kijkje nemen bij de speciaal hiervoor ingerichte informatietafel. Waar veel folders, boeken, rapporten, posters, ballonnen, stickers, speldjes en pennen veelal kosteloos ter beschikking lagen.

Informatietafel met folders en boeken

Na de pauze werden de afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris unaniem door de leden in functie gekozen. Het afdelingsbestuur ziet er nu als volgt uit:

•Afdelingsvoorzitter : Karin Haas
•Organisatiesecretaris : Erik Manders
•Penningmeester : Ahina Goertz
•Webmaster : Tom Sanders
•Algemeen bestuurslid : Alex Vervoort

Voorheen voerde Karin Haas de ledenadministratie. Toen ze tot afdelingsvoorzitter werd gekozen kwam deze taak vrij. Tijdens de avond toonde een lid zich bereidt de vacature te vullen en de ledenadministratie op zich te nemen. Hierover werd na de afsluiting van het formele gedeelte nog verder gepraat aan de bar.

Napraten aan de bar

Lekker onderuitgezakt met elkaar in gesprek

Onderuitgezakt met elkaar in gesprek

Veel nieuwe gezichten tijdens de ALV. Onder het genot van een drankje maakte men kennis met elkaar. Ook werd er werden er heftig gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen en werd er hard nagedacht over de geplande bekendheidscampagne. Een belofte kunnen we alvast doen: u hoort nog van ons. En zo is het!

Hieronder kunt ons jaarverslag van 2005 en ons jaarplan voor 2006 downloaden en inzien.

Jaarplan SP Venlo 2006
Jaarverslag SP Venlo 2005

U bent hier