h

SP wenst politiek veel sterkte en wijsheid toe

7 maart 2006

SP wenst politiek veel sterkte en wijsheid toe

Gemeenteraadszaal in het Stadhuis te Venlo
De SP afdeling Venlo heeft niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is natuurlijk heel erg jammer, want de bevolking is volgens de partij toe aan krachtige politici die niet om belangrijke zaken heen draaien en durven te kiezen voor de zwakkeren in onze samenleving. Eerlijk zijn, ook bij moeilijke besluiten, is in Venlo lang niet altijd vanzelfsprekend. De SP zal er voor blijven waken dat de politiek zich ook aan de afspraken houdt. Nu de verhoudingen duidelijk zijn wenst de partij haar opponenten ook heel veel sterkte en wijsheid toe de komende jaren en belooft de politiek nauwlettend en kritisch te blijven volgen en waar nodig tot actie over te gaan.

Met de verkiezingen in 2010 hoopt de SP overigens wel aan de verkiezingen deel te nemen. Om dit te bereiken start ze op zeer korte termijn een eigen lokale bekendheidscampagne.

U bent hier