h

Actiecomité A74

Overzicht van alle activiteiten, nieuws items en documenten met betrekking tot de snelweg A74
12 augustus 2010

Geen onomkeerbare voorbereidingen voor A74 dus opschorting bomenkap

Theresiakapel Via vragen aan het gemeentebestuur wenst de SP opheldering over de verleende kapvergunning aan de Trappistenweg in Tegelen, die uitgevoerd wordt als voorbereiding op de verplaatsing van de Theresiakapel vanwege de aanleg van de A74, terwijl de bezwaarprocedure hiervoor moet nog beginnen! De SP wenst onmiddellijke opschorting van de verleende kapvergunning, en een stop op alle voorbereidingen tot de bezwaarprocedure voor de A74 is afgerond.

Lees verder
9 augustus 2010

Tracébesluit getekend, rechtsgang volgt

geensnelweg Vandaag werd het tracébesluit voor de snelweg A74 beklonken maar daarmee is nog niet zeker dat die weg er nu ook echt gaat komen. Uitvoerder Rijkswaterstaat zegt het zelf al: “De A74 voldoet niet aan de normen voor luchtkwaliteit.” Bezorgde omwonenden maken opnieuw bezwaar.

Lees verder
28 januari 2010

Blijven vechten met de A74

geensnelweg Gisteren ging het in de gemeenteraad dan eindelijk echt om de knikkers. De SP had zich terdege voorbereid op met name het debat over de A74. Met maar liefst zeven moties probeerden we de tandeloze zienswijze die het college had voorgesteld te verbeteren.

Lees verder
10 november 2009

Haagse bluf en A74: ze kunnen 't niet alleen

geensnelweg De afgelopen tijd is Venlo overspoeld door politieke kopstukken die een kijkje kwamen nemen, iets probeerden uit te leggen of gewoon de lokale partijafdeling hielpen in hun campagne omdat ze het blijkbaar niet op eigen kracht kunnen of om het aanstaande verlies proberen te beperken. Bijna elke partij deed aan dit circus mee behalve de SP. Buiten de verkiezingen zijn er veel Kamerleden op werkbezoek geweest, in de campagne doen we het op eigen kracht!

Lees verder
31 oktober 2009

PvdA roept weer eens iets in het luchtledige over de A74

geen twee snelwegen Vandaag bezocht PvdA-milieuminister Cramer verschillende mensen die tegen de aanleg van de A74-plateauvariant zijn om vervolgens te verklaren dat de A74 hoe dan ook voor 2012 moet worden aangelegd. De minister kent de politieke verhoudingen in Den Haag en de voorkeuren die daar leven en daarmee zet de minister de draai voor de lokale PvdA afdeling alvast voor! Daarbovenop kon ze niks toezeggen maar deed ze wel een opmerkelijke uitspraak.

Lees verder
2 juli 2009

Weer een nieuwe truc om de A74 en Klavertje 4 aangelegd te krijgen

geensnelweg De verkeersminister deed een belofte, de A74 zou er voor 2012 liggen. De tijd dringt en de weg kan nog steeds niet voldoen aan de wettelijke eisen. Dus kiest het kabinet nu om de weg te bouwen om zogenaamd de crisis mee te bestrijden. Dus er worden enkele jaren enkele mensen aan het werk gezet om vervolgens de komende tientallen jaren de regio in de uitlaatgassen en ziekte te storten?

Lees verder
24 juni 2009

Opnieuw valse beloftes A74

geensnelweg Wat moeten we er nog van vinden, alweer hebben we een datum voor het ontwerp-tracébesluit van de A74. Nu wordt het voorjaar 2010. In de mediaberichten kunnen we opmaken dat het gaat om een tracé van vier kilometer tussen A67 via A73 kortom de Plateauvariant waar de SP dus zeer op tegen is.

Lees verder
22 juni 2009

SP: geen nieuwe snelweg bij Venlo

greenportlane090621klein Op 19 juni werd in een Statencommissie gesproken over de mogelijke aanleg van de Greenportlane. De Greenportlane moet de nieuwe bedrijventerreinen ten noorden van Venlo ontsluiten en verbindt de A67 met de A73.

Lees verder
26 mei 2009

Zoek een reden om via de krant te roepen om de A74

geensnelweg Op 23 mei verscheen in de Telegraaf een artikel over de verkeersproblemen op weg vanuit de Randstad naar het zuiden. Naast de knelpunten die in Den Bosch, Eindhoven en Maastricht worden ondervonden kwam ook de situatie in Venlo aan de orde. Alhoewel 'aan de orde'... het was vooral asfaltpropaganda en verkiezingsprietpraat.

Lees verder
6 februari 2009

Gulicksebaan weer van stal gehaald

Donderdag 5 februari was er een informatieavond over de aanleg van de Gulicksebaan of beter de mogelijke aanleg. Want al in een vroeg stadium zei wethouder Beurskens dat hij geen geld had om een van beide gepresenteerde varianten aan te leggen. Het oeroude geleuter is weer begonnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier