h

Zoek een reden om via de krant te roepen om de A74

26 mei 2009

Zoek een reden om via de krant te roepen om de A74

geensnelweg Op 23 mei verscheen in de Telegraaf een artikel over de verkeersproblemen op weg vanuit de Randstad naar het zuiden. Naast de knelpunten die in Den Bosch, Eindhoven en Maastricht worden ondervonden kwam ook de situatie in Venlo aan de orde. Alhoewel 'aan de orde'... het was vooral asfaltpropaganda en verkiezingsprietpraat.

Column door bestuursleden Alexander Vervoort en Ton Heerschop

 

VVD-wethouders Verheijen en Beurskens konden het weer eens niet laten om een pleidooi te houden voor de A74. “Een klein stukje snelweg”, stelde Beurskens en och en wee over het arme Venlo wat nu zucht onder de “giftige uitlaatgassen”, maar om gelijk aan te geven dat het toch belachelijk is dat de fijnstofregels de A74 al jaren, terecht, tegenhouden. Dat bij de VVD de bouwmaffia en de asfaltlobby gehoor vinden is hun fout, de SP houdt liever nog steeds rekening met de gezondheid van mensen.

De VVD meet duidelijk met twee verschillende maten. De SP is, was en zal altijd tegen enige vorm van A74 via de zuidelijke plateauvariant (dwars door Tegelen, Venlo-zuid, Boekend en (Hout-)Blerick) zijn om de problemen in Venlo-noord-oost op te lossen. Want het knelpunt zit er in dat er niets wordt opgelost als men het probleem van noord, het probleem van zuid maakt, men verplaatst het slechts. In Venlo-noord-oost mogen ze niet blootstaan aan de verschrikkelijke giftige dampen, helemaal mee eens. Maar mogen ze dat in de rest van de gemeente dan wel?
De kern van het probleem zit in het bestuurlijke en democratisch geblunder van zowel de landelijke als lokale overheid. Landelijk is destijds de lobby voor de A73-oost variant door vooral de VVD in Roermond gewonnen als gevolg van het niet aanwezig zijn van slechts 1 PvdA-parlementslid. Daarmee was de meest logische oplossing voor de snelste weg van Nijmegen aansluitend op de A2, niet via de landelijke westoever van de Maas maar dus dwars door de bebouwde kom van diverse dorpen aan de oostoever. Nog bedankt want die blunder zorgde er voor dat we nu met de A74 in de maag zitten.

A73-A74 bij Hout-Blerick De toekomstige combinatie A73-A74 ter hoogte van Hout-Blerick

 

En toen dus de A74; de PvdA was lokaal tegen de plateauvariant maar een fenomenale draai van het Kamerlid Roefs in Den Haag liet toch deze voorkeur ontstaan. De bevolking weer belazerd en alles blijft bij het oude want de lokale PvdA accepteerde het en sprak er liever niet meer van ondanks hun verkiezingsbelofte. De SP voelt zich niet te groot om partijen aan hun eerdere uitspraken en toezeggingen te blijven herinneren.

Het wegennet zal een probleem blijven. Lokaal is er ook genoeg verkeerd beleid gevoerd door slechte lokale oplossingen om de doorgang van verkeer te garanderen. De infrastructuur is in Venlo nauwelijks iets veranderd in de omgeving A67 en de wethouders maar huilen dat de Floriade zo dicht bij komt. De geschiedenis leert dat meer asfalt ook meer verkeer aan trekt en als al dat verkeer vast komt te zitten dan zoekt men een sluiproute, door Blerick, door Tegelen, door hartje Venlo. Niet voor niets dat de SP eind 2007 een actie hield om sluipverkeer door de Blerickse wijken onmogelijk te maken. In enkele weken haalden we 858 handtekeningen op voor een burgerinitiatief dat door de gemeente vervolgens 'ter kennisgeving werd aangenomen' ook al zei de PvdA toen dat ze het serieus namen en in het najaar van 2008 met een initiatiefvoorstel zouden komen om sluipverkeer te voorkomen. Daar wachten we nog steeds op...

23-04-2008 aanbieden handtekeningen Axie vrachtverbod Aanbieden 858 handtekeningen van bezorgde bewoners aan de gemeenteraad in april 2008
 

Alternatieven van de SP Lokaal en landelijk durft de politiek niet te gaan voor de feitelijke oplossing namelijk een verbinding in Duitsland zelf en een betere benutting van de BAB57/ A77 bij Gennep (via bijvoorbeeld de N221 in Duitsland). Dit maakt ook de door de gemeente zo gewenste rondweg (Klagenfurtlaan) overbodig waardoor de inwoners van Venlo-noord-oost weer geholpen zijn. Al dit werkt het beste wanneer er aan beide zijden van de grens of wel of geen of dezelfde tolheffing bestaat want dat is een belangrijke reden van sluipverkeer naar het zuiden, wat zo laat mogelijk de grens wil passeren vanwege de tolkosten.
Daarnaast zorgen dat het doorgaande verkeer Rotterdam-Roergebied gescheiden is van het (inter)lokale verkeer. Want als de A67 dan toch verbreed gaat worden, zorg dan meteen dat de zakkende Noorderbrug verstevigd wordt en een extra rijstrook krijgt om het enkel passerende vrachtverkeer richting oosten en westen vrije doorgang te geven. Dat voorkomt files, stress, bevordert de economie en snelle doorstroom en verlaagt het fijnstofgehalte in de lucht die we allen ademen.

Noorderbrug De Noorderbrug/A67 over de Maas met links op de foto knooppunt Zaarderheike (A67/A73) bij Trade Port (beneden) en de veiling (boven) en rechts de afslag Venlo-noord/Velden bij Océ en Noorderpoort.
 

Helaas komen we nergens dit soort alternatieven tegen over dit onderwerp anders dan bij de SP (en meeloper D’66). Want niemand durft het aan onze oosterburen te vertellen dat we eigenlijk een foute beslissing hebben genomen en die Duitse A74 niet aangelegd kunnen krijgen. Wat komt er verder terecht van het nog steeds te ontwikkelen industriegebied VeNeTe, precies aansluitend op de voorkeursvariant van de meeste partijen?

Moet de economie het winnen van de gezondheid van mensen?!? Moet macht en kapitaal het winnen van de solidariteit en volksgezondheid?!? Als wethouders daar het rechtse krantje Telegraaf als podium voor kunnen gebruiken, zullen zij dat blijkbaar niet nalaten. Zolang hun wil maar geschiedde. Of toch niet, het verzet is immers niet gebroken en elk argument tegen de A74 kon niet worden weerlegd met onafhankelijk getoetste cijfers en beweringen. Het wachten is op een eerlijke beslissing of de blunder van de eeuw. Erg is dat hierbij de gezondheid van ruim 5500 inwoners op het spel staat. Dat "kleine stukje asfalt" is daarmee een stukje met grote gevolgen!

 

Lees ook:

 

U bent hier