h

Tracébesluit getekend, rechtsgang volgt

9 augustus 2010

Tracébesluit getekend, rechtsgang volgt

geensnelweg Vandaag werd het tracébesluit voor de snelweg A74 beklonken maar daarmee is nog niet zeker dat die weg er nu ook echt gaat komen. Uitvoerder Rijkswaterstaat zegt het zelf al: “De A74 voldoet niet aan de normen voor luchtkwaliteit.” Bezorgde omwonenden maken opnieuw bezwaar.

“Venlo wordt veiliger”, zo sprak minister Eurlings althans vanmorgen tijdens de ondertekening van het tracébesluit. En inderdaad de minister heeft gelijk, Venlo wordt een stuk veiliger als het verkeer zich niet meer over de Herungerberg moet worstelen en via een fatsoenlijke snelweg een aansluiting heeft tussen A67 en BAB61.
Maar wat de heren er op hun feestje bij vergeten zijn te vertellen is dat het nu voorliggende tracébesluit wel Tegelen, Boekend, Hout-Blerick, Venlo-zuid en Blerick onveiliger zal maken, en ruim 5500 mensen opzadeld met slechtere luchtkwaliteit door meer uitlaatgassen en hogere concentraties van het dodelijke fijnstof! Hun belangen tellen nog steeds niet mee, voorgestelde maatregelen zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden.

geluidswal1 In de Blerickse wijk Vossener staan de huizen pal aan de geluidswal van de Zuiderbrug-A73. De schermen moeten 8 meter hoog worden om geluidshinder van de A74 te beperken...

Het is inmiddels overduidelijk dat de verkeerscijfers waarop men het tracé denkt te kunnen aanleggen twijfelachtig zijn. De weg blijft niet voldoen aan de gestelde normen en eisen, ook niet na de zoveelste procedureverandering, meting, en bijstelling van de norm.
Er ligt een democratisch genomen besluit maar hieraan zit wel een luchtje. De PvdA durfde niet door te pakken als het om een andere keuze ging, veel beloven maar dan draaien als een blad aan een boom bij orkaankracht. D’66 deed in de Tweede Kamer samen met de SP dappere pogingen om een ander tracé voor elkaar te krijgen maar durfde in Venlo niet tegen de coalitie in te gaan als het ging om de zienswijze van de gemeente Venlo...

A73-A74 Meulenveld De A73 zoals die er nu bij Hout-Blerick ligt. De A74 komt hier nog bij.

Het besluit is genomen op een democratische wijze maar dat wil niet zeggen dat de SP daar blij mee is. Het is nu aan bewoners om bezwaar te maken. De Stichting Geen Twee Snelwegen heeft al aangegeven dit te gaan doen en wil zelfs doorprocederen bij de Raad van State. Ook dat is een democratisch recht waarvan de SP wenst dat zowel de minister als de gemeente dit respecteren. Want ook zij zijn misschien niet blij met een vertraging maar ook die mogelijkheden horen bij het democratisch proces.

Vandaag werd een stap gezet op weg naar de realisatie van een onmogelijk project. Een weg die er komt enkel om ‘Berlijn’ te plezieren, een aftakking van de A67 naar zuid-Duitsland mogelijk te maken, en om hiermee misschien meer Duitsers naar de Floriade te krijgen. De toekomst zal uitwijzen of de vandaag gezette handtekeningen bijgeschreven kunnen worden in het boek met de grootste blunders óf een geniale zet was. Na jarenlang onderzoek en verzet weten we dat het asfalteren van natuurgebied en de longen van duizenden mensen geen geniale zet kan zijn.

Bezoek Emile Roemer 047a Dietmar Lugmayr liet in 2007 aan SP-Kamerlid Emile Roemer zien en horen wat de A73 nu al teweeg brengt voor Molenbossenflatbewoners.

Indien de spade al met veel stoere taal nog voor een rechterlijke uitspraak de grond in gaat, dan zal de SP niet werkeloos langs de kant blijven staan. Er is genoeg verzet onder de bewoners om een stevige actie op touw te zetten. Met andere woorden; de bubbels mogen dan alvast gedronken zijn in het stadhuis, de aanleg van deze onwenselijke snelwegvariant kan pas gerealiseerd worden als aan alle eisen van inspraakrondes en de gang naar de rechter is voldaan.

28-01-2010: Blijven vechten met de A74
31-10-2009: PvdA roept weer eens iets in het luchtledige over de A74
26-05-2009: Zoek een reden om via de krant te roepen om de A74
04-07-2008: De bevestiging: de A74 is een Duitse weg!

U bent hier