h

Nu ineens wel aanvullende maatregelen overlast A73/A74?

27 september 2013

Nu ineens wel aanvullende maatregelen overlast A73/A74?

A73-A74_Meulenveld Aanstaande woensdag (2 oktober), bij aanvang van de beeldvormende raadsvergadering, stelt de SP-fractie mondelinge raadsvragen aan het college van B&W over de verkeersoverlast van de A73/A74 en de niet nagekomen toezeggingen ter verbetering.

De wethouder verkeer (tevens CDA-lijsttrekker) heeft aan Omroep Venlo op woensdag 25 september laten weten dat hij aanvullende maatregelen eist van Rijkswaterstaat om de overlast van de A73 en A74 terug te dringen. Het betreffen hier maatregelen ten gevolge van klachten van de inwoners van vooral Blerick en Hout-Blerick.
Gezien deze kwestie niet nieuw is, en hiervoor sinds 2004 doorlopend is gewaarschuwd, is de SP verbaasd dat er nu ineens wel aandacht is voor maatregelen.

 

Voor de SP is dit reden om woensdag de volgende vragen te stellen:

    1. Rijkswaterstaat heeft in tegenspraak met toezeggingen aan de wijkraad Op de Heide, voor verkeer vanuit het zuiden Nettetal bewegwijzerd via de Kalderkerkerweg in Tegelen. Hierdoor neemt verkeer via de afslag Belfeld/Tegelen/Nettetal de Kalderkerkerweg en Duitsland als route om richting het oosten weer via de BAB 61 verder Duitsland in te rijden.
    Neemt u deze overlast ook mee in uw gesprekken met Rijkswaterstaat? Zo nee, waarom niet?

 

    2. De aansluitingen van en naar de Zuiderbrug vanaf de Tegelseweg en Venloseweg staan in de spits vaak vast met verkeer. Hiermee lopen ook de zijwegen vol zoals bijvoorbeeld de Ariënsstraat. Bent u bereid om met Rijkswaterstaat te kijken naar oplossingen voor deze overlast ten gevolge van de A73 en A74, mede gezien de ligging van hulpdiensten in dit gebied? Zo nee, waarom niet?

 

    3. Neemt u in uw gesprekken met Rijkswaterstaat ook de geluids- en trillingsoverlast mee die bewoners van de Molenbossenflats ervaren? Zo nee, waarom niet?

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Ik vind het verbazingwekkend dat de wethouder deze week ineens Ton_Heerschop aangeeft in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat. Sinds 2004 verschijnen er rapporten waarin duidelijk staat dat de overlast zal zorgen voor verkeershinder, filevorming, verslechterde luchtkwaliteit, en dat de Zuiderbrug problemen kent om (geluid en stank) overlast in voldoende mate terug te dringen.”

 

Heerschop: “Daarnaast is sinds de openstelling van de Zuiderbrug bekend dat de overgang tussen de brugdelen voor lawaai en trillingen zorgen. Met de komst van de snelwegcombinatie A73/A74 is dat uiteraard verergerd. Ondanks vele toezeggingen zien we dat er in feite weinig is gebeurd om tegemoet te komen aan de hinder. Sterker, er zouden in 2012 metingen gaan plaatsvinden bij de snelweg, om de situatie te kunnen beoordelen, maar daar hebben we nooit meer iets van vernomen.”

 

De gemeenteraad heeft in 2010 diverse toezeggingen als zoete koek geslikt, verkeerschaos en stemde voor aanleg van de A74 via de plateauvariant (alleen SP, R82, BD bleven kritisch en stemden niet in). In haast werden besluiten erdoor gedrukt, de A74 moest immers voor de opening van de Floriade in april 2012 gereed zijn, alles moest daarvoor wijken, cijfers van metingen werden positief bijgesteld of kwaliteitsnormen naar boven aangepast om maar te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.
Frappant dat juist de partijen die instemden met de aanleg van de snelwegcombinatie A73/74 nu ineens kritiek hebben maar in 2010 - vóór de aanleg - geen harde maatregelen eisten.

 

Heerschop: “Niet zo vreemd dat we nu met de gebakken peren zitten. Omwonenden klagen al jaren, ik zie dat van de toezeggingen weinig is terecht gekomen en Rijkswaterstaat niet haar verantwoordelijkheid neemt. Met de verkiezingen in aantocht zie ik ineens partijen bewegen en de wethouder opnieuw toezeggingen doen. Ik ben het gedoe rondom die snelwegen onderhand zat en wil, namens en samen met de omwonenden, weten waar we aan toe zijn.”


Update 03-10-2013: In de gemeenteraadsvergadering gisterenavond liet de wethouder verkeer, in antwoord op de SP-vragen, weten dat hij weliswaar in gesprek gaat met Rijkswaterstaat om de overlast langs de snelwegen proberen terug te dringen maar er geen extra maatregelen te verwachten zijn. De gemeente schuift het af, de omwonenden zijn nu opnieuw overgeleverd aan Rijkswaterstaat - dat op haar beurt al jaren vooral verbeteringen beloofde -, terwijl de hinder er niet minder om is geworden.
We blijven deze kwestie volgen en schromen niet om binnenkort opnieuw actie te ondernemen.


 

Lees ook:

U bent hier