h

Actiecomité A74

Overzicht van alle activiteiten, nieuws items en documenten met betrekking tot de snelweg A74
24 oktober 2007

Roemer: “Regels gevaarlijke stoffen op internet”

Axie posterSP-Kamerlid Emile Roemer heeft er bij de minister op aangedrongen om nu eindelijk eens de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op internet te publiceren. Nu is voor veel mensen onduidelijk welke gevaarlijke stoffen er op de (spoor)wegen langs hun huis mogen rijden. De vele regels die er zijn, staan niet overzichtelijk op internet. Bovendien mist bij veel regels de Nederlandse vertaling.

Lees verder
12 oktober 2007

Milieudefensie Nederland steunt acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen

De landelijke vereniging Milieudefensie schaart zich achter de actie van de SP voor een totaal vrachtverbod vanaf de A73 naar de woonwijken in Blerick. Ook steunt Milieudefensie het pleidooi van de Tegelse Wijkraad Op de Heide voor maatregelen tegen toekomstig sluipverkeer in de wijk. Dit schrijft landelijk campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven, vandaag in een bericht aan de SP in Venlo.

Lees verder
8 oktober 2007

SP Limburg: vervoer gevaarlijke stoffen door Limburg kan en moet veiliger

Door Limburg vindt vaak grensoverschrijdend vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Uiteraard is dit aan strenge regels gebonden voor ieders veiligheid en het milieu. Hoewel de provincie en de gemeente geen controlerende taak hebben, deze is aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, gaat het te vaak mis om geen actie te ondernemen. Zoals afgelopen weekend met een Poolse vrachtwagen met lekkende vaten chemicaliën op de A76.

Lees verder
5 oktober 2007

SP steunt Tegelse wijkraad bij eis om maatregelen tegen sluipverkeer A73/A74

De Wijkraad Op de Heide in Tegelen eist compensatie voor de negatieve effecten van de aanleg van de A73 en A74 voor hun wijk. De wijkraad heeft in brieven aan het college van B&W en de Minister van Verkeer en Waterstaat maatregelen geëist ten aanzien van veiligheid, terugdringen van het sluipverkeer en garanties ten aanzien van bereikbaarheid voor met name hulpdiensten. Nu al is bekend dat er filevorming zal ontstaan, waardoor naar verwachting veel (vracht)verkeer een alternatieve route zal kiezen dwars door woonwijken. De SP deelt de mening van de wijkraad en staat volledig achter het pleidooi voor een leefbare wijk.

Lees verder
22 september 2007

Ruim 200 handtekeningen na startschot Axie Vrachtverbod op Blerickse weekmarkt

Gisteren gaf de SP afdeling Venlo op de Blerickse weekmarkt het startschot voor een handtekeningenactie voor een totaal vrachtverbod in Blerick. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom. We begonnen om 15.30 uur en hielden er om 18.00 uur weer mee op. In die tijd haalden we ruim 200 handtekeningen op. Ook via de website komen nu al veel steunverklaringen binnen. Veel mensen gaven aan zich vreselijk te ergeren aan de houding van de lokale politiek en bang te zijn dat Blerick het "afvalputje" van de gemeente wordt. Ook de parkeerdiscussie zit velen hoog.

Lees verder
20 september 2007

SP Venlo start Axie Vrachtverbod voor Blerick

Geen sluipverkeer dwars door woonwijken!

Lees verder
5 juli 2007

De Volkskrant vandaag: "Overheid ‘goochelt’ met norm fijnstof!"

Vandaag is in de Volkskrant te lezen hoe dubieus er met regelgeving rondom de luchtkwalitiet wordt omgegaan. Dinsdag werd door verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) bekend gemaakt dat de Plateauvariant voor de A74 nog steeds zijn voorkeur heeft. De wettelijke normen voor de luchtkwaliteit zouden volgens een onderzoek aantonen dat "alles" binnen de perken blijft.

Lees verder
4 juli 2007

Tweede Kamer houdt hoorzitting over A74

Op initiatief van SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer, en D66, zal er op woensdag 5 september een hoorzitting en op donderdag 6 september een commissievergadering over de A74 plaats vinden in de Tweede Kamer. De hoorzitting heeft als doel om Venlose bewoners en deskundigen de mogelijkheid te geven de Kamerleden van de commissie Verkeer en Waterstaat naar eigen inzicht te informeren over de A74-varianten. Gisteren werd door minister Camiel Eurlings bekend gemaakt dat de Plateauvariant nog steeds zijn voorkeur heeft. Hierop is in Venlo veel onrust ontstaan.

Lees verder
3 juli 2007

Reportage Netwerk: luchtvervuiling zeer schadelijk voor de gezondheid!

Deze week is het de Week van het Klimaat. In de tweede reportage in het kader van de Week van het Klimaat gaat het televisieprogramma Netwerk in de uitzending van vanavond naar Rotterdam Overschie. De bewoners van die wijk hebben last van luchtvervuiling. Overschie wordt namelijk omringd door de A13, Rotterdam Airport en het Botlekgebied. Een huisarts doet momenteel onderzoek naar longaandoeningen bij wijkbewoners.

Lees verder
18 mei 2007

A74: lokale politiek steekt kop in het zand!?

Met verbazing heeft de SP van de partijen PvdA, LokaleDemocraten en SAMEN vernomen dat ze niet met bewoners in overleg willen om over de A74 van gedachten te wisselen. Laat staan dat deze partijen een bijdrage willen leveren aan de oprichting van een onafhankelijk Burgercomité. Wij vinden dit vreemd omdat deze partijen in het verleden tegenstander waren van de A74 via de Plateauvariant.

Lees verder

Pagina's

U bent hier