h

Blijven vechten met de A74

28 januari 2010

Blijven vechten met de A74

geensnelweg Gisteren ging het in de gemeenteraad dan eindelijk echt om de knikkers. De SP had zich terdege voorbereid op met name het debat over de A74. Met maar liefst zeven moties probeerden we de tandeloze zienswijze die het college had voorgesteld te verbeteren.

De SP was, is en blijft tegen de oplossing zoals deze nu wordt voorgesteld; een snelweg dwars door woonwijken, natuur- en recreatiegebied. Een halfslachtige oplossing van verkeerde keuzes met grote gevolgen.
We wilden ook tot het einde toe vechten voor de belangen van de mensen die straks langs deze snelweg wonen. Hoewel de SP erkend dat er een oplossing moet komen voor de verkeersproblemen in het noorden en oosten van de stad mag dit niet ten koste gaan van het zuiden en westen.

Vanuit de LokaleDemocraten kwam een wijzigingsvoorstel op de tekst van het raadsvoorstel. De SP kon dit verhaal steunen maar was van mening dat de tekst dan nog niet stevig genoeg was. Ook de PvdA diende een motie in om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de verkeersprognoses. Ook een initiatief wat wij hadden willen steunen, tenslotte hoe sneller duidelijk is dat deze oplossing een drama is, des te sneller is ze van tafel. De PvdA trok echter de motie in...

geluidswalA73 In de Blerickse wijk Vossener staan de huizen pal aan de geluidswal van de Zuiderbrug-A73. De schermen moeten 8 meter hoog worden om geluidshinder van de A74 tegen te gaan...

De PvdA pleitte ook voor een onderzoek naar een ringweg rondom Venlo. Een signaal waarvan de SP onmiddellijk wilde weten of dit een pleidooi was voor deze weg. Men hield het in het midden: “Een onderzoek, daar moest maar mee begonnen worden”. Als dit de aanzet is voor de aanleg van ook de Klagenfurtvariant is het een slag in het gezicht van zowel de bewoners van Venlo-noord-oost als die langs het zuidelijk tracé van de Plateauvariant. Er is immers dan een weg teveel aangelegd ten koste van leefklimaat en natuur.

De stemming over de moties maakte veel duidelijk.
De wethouder had in zijn reactie al laten weten dat hij de PvdA adviseerde om hun motie richting eigen fractie in Den Haag te sturen omdat deze daar meer kans van slagen zou hebben. Toen ook VVD en CDA, een meerderheid, tegen de motie stemde trok de PvdA de motie in.
De SP-moties werden allemaal weggestemd. De VVD bepaalt in de raad, het CDA hobbelt er braaf achteraan wetende dat met slechts drie stemmen van de oppositie PvdA en VVD ook een meerderheid hebben. GroenLinks zit daarmee in een luxe positie omdat zij met drie zetels dat verschil kan maken. De PvdA-positie kennen we inmiddels; zij mogen net doen of ze wat te zeggen hebben. D66 was zoals vanouds: veel woorden weinig wol. De rest van de oppositie besliste per onderwerp over de moties en steunden ons hier en daar.
Vanaf deze raadsvergadering is duidelijk waar de SP in dit dossier staat, en door vecht als het om haar idealen gaat.


SP-voorstel voor steun aan Haïti sneuvelt

Want we hadden ook een motie ingediend om een bijdrage te leveren aan de samenwerkende hulporganisaties voor Haïti. Naar aanleiding van een vraag van de PvdA om 100.000 euro uit het gemeentebudget vrij te maken deed de SP het voorstel om in een periode van vier maanden door de raadsleden een deel van hun vergoeding te storten op giro 555 voor een controleerbaar wederopbouwproject.

aardbeving

Maar toen zag iemand kans op wraak. Eerder in het debat wilde de SP een wijzigingsvoorstel van GroenLinks om de onroerend zaak belasting te verhogen niet steunen om in de begroting de bezuiniging op sociaal beleid op te heffen. Voor de SP was dit een onduidelijk voorstel en iemand met een koophuis heeft niet per definitie de sterkste schouders, zeker niet als we spreken over huizen onder de twee ton. Maar men had blijkbaar nog een afrekening liggen en GroenLinks was de eerste om onze Haïti-motie tot de grond toe af te branden. Sterker, niet alleen de motie maar ook de indiener kreeg een beschamende persoonlijke aanval over zich heen. Daarna rook de raad bloed en zocht de overtreffende trap met als dieptepunten de Pvda-fractie die de SP "populisme" verweet en D66 die gelijk daaraan toevoegde dat "de motie een raadslid onwaardig was en dat de SP-raadsleden maar met de capuchon over het hoofd naar huis moesten vertrekken". Hoezo populisme?!

Het was duidelijk dat we niet goed genoeg hebben kunnen uitleggen wat onze bedoeling was. De raadsleden die ons aanvielen gebruikten grote woorden. Dat mag maar het is jammer dat niemand met een alternatief of voorbeeld van een vrijwillige inzameling kwam. Spijtig want het gaat tenslotte over de directe hulp aan honderden duizenden slachtoffers.
Toen de burgemeester aangaf dat ze overwoog om mee te doen aan het initiatief van enkele scholen die geld inzamelen, kon de SP niet anders dan de motie intrekken. Niemand kan zeggen dat de SP geen poging gedaan heeft om iets te doen zonder dat het ten koste ging van het gemeentelijk budget. En wat betreft populisme, daar hebben we na gisteren in de raad D66 voor; veel roepen weinig zeggen en vooral de aanval kiezen om het gebrek aan eigen ideeën te verbloemen.

De inzamelingsactie van de samenwerkende hulporganisaties
28-01-2010: Succes SP in Raad van Europa: "Schrap schulden Haïti nu!"

U bent hier