h

Aanleg A75 als “ambitie” op komst maar waar en wanneer?

25 oktober 2013

Aanleg A75 als “ambitie” op komst maar waar en wanneer?

A75 Vandaag verscheen ineens een bericht waarin de A75 werd aangekondigd. Die nieuwe snelweg moet de rondweg om Venlo compleet maken. Aanleg van de A74 was al omstreden, zeker de oostelijke variant via de Klagenfurtlaan, maar nu lijkt die er toch te komen als A75. De SP-fractie heeft meteen om opheldering gevraagd.

Vandaag, 25 oktober, ontving de gemeenteraad Raadsinformatiebrief 2013-120 aangaande de ‘Infra-ambitie Noord-Limburg’. Zowel in de begeleidende brief als in het ambitiedocument zelf wordt gesproken over de A75 in relatie tot een randweg rondom Venlo. Waar het College van B&W eerst toe gaf, toen ontkende en na confrontatie toch bekende dat er een A75 zou komen, staat het nu ineens zelfs als ambitie geformuleerd.

Raadslid Ton Heerschop: “Voor zo’n groot project Ton Heerschop als de aanleg van een nieuwe snelweg - dat in het verleden met de keuze voor de A74 voor flinke weerstand zorgde – vindt de SP het vreemd dat de A75 nu stilletjes geopperd wordt zonder begeleidende informatie die meer duidelijkheid kan geven. Is dit dan enkel om de geesten alvast rijp te maken?”

Heerschop: “Als ik het ambitiedocument goed lees zal de A75 een rondweg rondom Venlo compleet maken. Aangezien de Duitse wegen geen A benaming hebben maar BAB, lijkt het dat de A75 dan dus een op Nederlands grondgebied aan te leggen autosnelweg betreft, ten oosten van Venlo.”

“De conclusie kan niet anders zijn dat na de inmiddels aangelegde A74 via de Plateauvariant, de destijds mogelijke A74 via de Klagenfurtvariant nu de benaming A75 heeft gekregen.”

Heerschop: “Gezien de tracévarianten en MER (milieu effect rapportage) voor de A74, lijkt de Klagenfurtvariant voor de A75 nieuw leven ingeblazen te worden. Voor een randweg lijkt die variant de meest logische en snelst te realiseren optie. Dit terwijl een raadsmeerderheid in 2010 definitief die oostelijke variant voor de A74 verwierp.”

Het noemen van een A75 in de Infra-ambitie zonder nadere informatie roept de nodige vragen op.
snelweg Aanleiding voor de SP-fractie om vandaag raadsvragen te stellen zodat er duidelijkheid komt welke plannen en ideeën er leven voor die A75.
De verkeerswethouder (tevens CDA-lijsttrekker) heeft opnieuw iets uit te leggen. Wordt vervolgd!


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
18-03-2011: Achteraf gelijk krijgen: Zuiderbrug loopt vast, A75 via Klagenfurttracé op komst
27-04-2011: Veldslagen gewonnen toch de strijd verloren, bezwaren A74 verworpen

U bent hier