h

Weer een nieuwe truc om de A74 en Klavertje 4 aangelegd te krijgen

2 juli 2009

Weer een nieuwe truc om de A74 en Klavertje 4 aangelegd te krijgen

geensnelweg De verkeersminister deed een belofte, de A74 zou er voor 2012 liggen. De tijd dringt en de weg kan nog steeds niet voldoen aan de wettelijke eisen. Dus kiest het kabinet nu om de weg te bouwen om zogenaamd de crisis mee te bestrijden. Dus er worden enkele jaren enkele mensen aan het werk gezet om vervolgens de komende tientallen jaren de regio in de uitlaatgassen en ziekte te storten?

De schijn is er dan eindelijk van af, onder het mom van de crisis schofferen niet alleen bedrijven hun medewerkers door snoeiharde bezuinigingen en ontslagen door te drukken, ook de overheid doet niet langer alsof zij ieders belangen afweegt maar ziet de kans schoon om haar wil door te drukken. Hierbij laat ze de gewone burgers van Venlo in de kou staan!

Men belazert de kluit door te doen alsof het gaat om milieuvriendelijke projecten waar minder vergunningen voor zijn. Het betreft voor Venlo de projecten A74 en Klavertje 4. Door de regels te versoepelen hoopt het kabinet meer mensen aan het werk te krijgen, alsof iedere werkloze een wegenbouwer is. Het kabinet wil enkele discutabele projecten versneld kunnen aanleggen door de procedures te verkorten en bouw- en milieuregels tijdelijk opzij te zetten! Ook wil het kabinet dat er voor milieuvriendelijke projecten minder vergunningen nodig zijn. Zijn de A74 en Klavertje 4 dan milieuvriendelijk? Alles behalve, de A74 is een snelweg en Klavertje 4 klinkt met haar zachte naam best vriendelijk maar behelst ‘gewoon’ een ordinair en vervuilend kassen- en industriegebied.

groenveld Straks staat zo'n gebied vol industrie- en tuinbouwkassen die lucht- en lichtvervuiling veroorzaken.

Al die regels en procedures heeft de overheid ooit niet voor niets bepaald. Projecten moeten voldoen aan de regels en eisen, zo min mogelijk overlast veroorzaken en niet schadelijk zijn voor de eigen burgerbevolking. Diverse procedures hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de A74 niet aangelegd kan worden omdat ze niet kan voldoen aan die regels en eisen!
Jaarlijks sterven in Nederland 18.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan fijnstof, microscopisch kleine vuildeeltjes die diep in de longen schade aanrichten. De meeste zieken wonen in de buurt van industrie en snelwegen. Langs het voorgestelde A74-traject wonen binnen een straal van 300 meter van de snelweg ruim 5500 mensen die dan dus extra gevaar lopen ziek te worden. De SP wil dat niet op haar geweten hebben, bij ons gaat de gezondheid voor het tijdelijke economisch gewin!

De A74, er is al zoveel over geschreven ook op deze website. Het is feitelijk een schandalig verhaal maar het moet verteld worden. De verkeersdruk in Venlo-noord-oost is onaanvaardbaar, daar is de SP het grondig mee eens. Maar de oplossing die het meest voor de hand ligt, die is aanwezig in Duitsland. Onze oosterbuur was echter niet van plan om deze oplossing te verkiezen onder het mom van schade aan een natuurgebied. Dus sloot men een deal met de Nederlandse CDA-minister, de A74 zou moeten komen liggen tussen A67 en BAB61. Omdat de A73 al via de oostoever van de Maas ligt lijken de vier kilometer tussen A73 en BAB61 voor de hand te liggen. Het verhaal kon echter ook via de noordelijke variant dus voor de bühne is deze ook ingetekend. Het werd natuurlijk de variant over zuid want met een bevolking van gewone burgers kon dit stadsdeel niet op tegen de dure sherrydrinkers van de Herungerberg.

A73-A74 Meulenveld De toekomstige combinatie A73-A74 ter hoogte van Hout-Blerick.

Fout! Blerick, Venlo-zuid en Tegelen kwamen in verzet en samen met de SP en ook D66 gaf men flink tegengas. De minister heeft al vele malen het ontwerp-tracé-besluit voor zich uit moeten schuiven. Maar gelukkig was daar de crisis en onder dat mom kunnen we nu de A74 als milieuvriendelijk project aanleggen!! Dus we storten tonnen extra aan fijnstof uit over de genoemde stadsdelen inclusief ziekenhuis en scholengemeenschappen zodat het probleem in Venlo-noord-oost is opgelost. Wat we er voor terug krijgen is een weg zonder afslagen in Nederland.
De democratie wordt door het kabinet opzij geschoven, voor met name de Duitse belangen. Daarnaast draait Nederland ook nog eens op voor de kosten van deze A74, die juridisch gezien van de Duitse grens tot aan knooppunt Zaarderheiken loopt.

Wat zijn de meningen van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in dit dossier?
De zittende partijen zijn op de PvdA na allemaal om en hebben niet of nauwelijks bezwaar tegen de aanleg van deze strook asfalt langs het Jammerdal. GroenLinks heeft als argument de (zwaarvervuilde) Grote Heide belangrijker verklaart dan het natuurgebied tussen Tegelen en Venlo. Ja u leest het goed; GroenLinks is voor de aanleg van snelwegen door Nederlandse natuurgebieden, alles om de eigen stemmerskolonie in noord te vrijwaren van wegverkeer ten koste van alles ten zuiden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven.
De PvdA neemt een bijzondere positie in want hoe kan het ook anders, de lokale afdeling is tegen de A74 (althans nu nog want een draai is altijd mogelijk, hun wethouder is al overstag gegaan) maar landelijk is de partij voor de A74. De PvdA spreekt in dit dossier met dubbele tong, wanneer het haar goeddunkt.

uitzicht1 Uitzicht vanuit de Molenbossen op de A73/Zuiderbrug richting Tegelen.

Dan de nieuwkomers, SP en D’66 zijn tegen de aanleg van deze autoweg. De nieuwe snelweg verlegt de problemen van noord naar zuid en geeft geen oplossingen. Daarnaast is aanleg van variant A uiteindelijk kiezen voor variant B want een ringweg voor Venlo is heel dichtbij als er eentje wordt aangelegd. CU en de PVV zijn landelijk voorstanders van deze snelweg. De PVV is zelfs vervent voorstander (stemmen hierin gewoon met de VVD mee) en zet iedereen die tegen de aanleg van meer asfalt weg, inclusief haar eigen kiezers, als geitenwollen-sokken-milieufreaks.

Het politieke landschap is dus in meerderheid voor de aanleg van de A74; een snelweg die nog geen seconde heeft voldaan aan de wettelijke normen en regels, er ook niet aan kan voldoen, de weg doorsnijdt bewoonde gebieden en natuurgebieden (Joamerdal, Egypte, stijlrand), trekt enkel meer verkeer aan, bevordert sluipverkeer en is daardoor sterk vervuilend.
De SP ziet er ook een gebrek aan solidariteit en een aanslag op de gezondheid van meer dan 5500 mensen in. Dit allemaal omdat men niet de lef heeft gehad Duitsland bij de les te houden en te verdommen dit stuk weg in Nederland aan te leggen.

Onze strijd gaat door want het kabinet mag dan de democratie aan de kant willen zetten om haar wil te krijgen, ze gaat niet over rechtspraak en dus zullen we zien of de Hoge Raad nog gaten kan schieten in deze manier van handelen. Onze vaste overtuiging is van wel! Wij laten de mensen in Blerick, Venlo-zuid, Hout-Blerick, Boekend en Tegelen niet stikken in de uitlaatgassen!

uitzicht1 Een voorbeeld van de dichtheid van de A73/A74-combinatie op dit moment is dit huis in de Blerickse wijk Vossener dat pal aan de geluidswal van de Zuiderbrug grenst. De tuin ligt op ongeveer 5 meter van de schermen af, tussen de achtergevel van het huis tot aan het scherm zitten 35 meter. Bij de Molenbossenflat is dit ongeveer 100 meter. Deze afstand tot een snelweg is veel te krap en leidt nu al tot veel hinder, overlast en gezondheidsproblemen.

Update 2-7-2009:

  • Emile RoemerSP-Tweede Kamerlid Emile Roemer gaat de verkeersminister aan de tand voelen over zijn plan: "Hij heeft eerder de kans laten liggen, nu is hij te laat. Nu aanleggen zonder de juiste procuderes is hetzelfde als een dikke middelvinger opsteken tegen de bevolking. Ik ga hem hier op aanspreken in het debat!"
  • PvdA Venlo schreef vanmiddag op Twitter: 'Het mag niet zo zijn dat bij versnelde aanleg van A74 milieuregels opzij worden geschoven..! PvdA Venlo vraagt 2e Kamerfractie om uitleg.' Benieuwd of de lokale PvdA hun partijgenoten in de Tweede Kamer een rechte rug kunnen bezorgen...

  • 24-06-2009: Opnieuw valse beloftes A74
    23-05-2008: Ook met een noodwet kan er geen A74 komen
    05-07-2007: De Volkskrant vandaag: "Overheid ‘goochelt’ met norm fijnstof!"

    U bent hier