h

PvdA roept weer eens iets in het luchtledige over de A74

31 oktober 2009

PvdA roept weer eens iets in het luchtledige over de A74

geen twee snelwegen Vandaag bezocht PvdA-milieuminister Cramer verschillende mensen die tegen de aanleg van de A74-plateauvariant zijn om vervolgens te verklaren dat de A74 hoe dan ook voor 2012 moet worden aangelegd. De minister kent de politieke verhoudingen in Den Haag en de voorkeuren die daar leven en daarmee zet de minister de draai voor de lokale PvdA afdeling alvast voor! Daarbovenop kon ze niks toezeggen maar deed ze wel een opmerkelijke uitspraak.

De minister stelt dat als de snelweg er ligt en er niet voldaan wordt aan geluids- en luchtkwaliteitssnormen, Rijkswaterstaat alsnog maatregelen moet treffen. Een milieuminister die stelt dat we iets bouwen in dit land en pas achteraf, als er niet aan de normen blijkt te worden voldaan, we weer maatregelen moeten gaan treffen?! Probeer dat eens als gewone burger bij de overheid, eerst iets bouwen en dan pas aanpassingen maken om aan de normen te voldoen! Het is echt de wereld op zijn kop. Als ministers hier komen om de zaak op zijn kop te zetten laat ze dan alsjeblieft thuisblijven.

Een voorspelling: als de PvdA na de verkiezingen weer meedoet in het gemeentebestuur dan gaat de A74 over de plateauvariant er komen. Want de voortekenen zijn helder, de partij heeft al vragen gesteld over de infrastructuur rondom de zuidelijke plateauvariant als een doekje voor het bloeden voor de duizenden burgers in Boekend, (Hout)Blerick, Venlo-zuid en Tegelen die ze wederom in de steek laat!

A73-A74 Meulenveld De A73 zoals die er nu bij Hout-Blerick ligt.

Het idee dat men weer uit de kast haalt om een glazenoverkapping over de weg te bouwen met als financieringsbron de 'Essent-gelden' getuigt niet van enige realiteitszin. Het systeem bestaat namelijk alleen nog in de hoofden van ingenieurs en landschapsarchitecten. Daarnaast huilt de PvdA krokodillentranen nu haar eigen minister geen toezegging doet voor een onderzoek hiernaar. De lokale PvdA zal zich zonder twijfel weer verschuilen achter de Haagse politici en hun uitspraken. Of zoals PvdA-wethouder Testroote vandaag aan iemand vertelde: “We waren voor de klagenfurtvariant maar ja, daar is geen raadsmeerderheid voor, dan maar met de plateauvariant instemmen en kijken hoe verder.” Een ongekend vreemde dubbele moraal.

De SP heeft altijd aangegeven dat de plateauvariant onacceptabel is, gezien de bevolking die er dicht op woont en de verdubbeling van snelwegen tussen de Zuiderbrug en knooppunt Zaarderheike. Het probleem is ooit ontstaan omdat de A73-zuid over de oostelijke Maasoever is aangelegd. Een afslag dan naar Duitsland had bijna hetzelfde traject maar geen dubbele snelweg opgeleverd. De Tweede Kamer oordeelde anders en de A73 (die als een mes door de kern van de Heide in Tegelen snijdt) was een feit.

A73-A74 Zuiderbrug2 Uitzicht vanuit de Molenbossen op de A73/Zuiderbrug richting Tegelen.

De SP vreest dat de keuze voor de plateauvariant uiteindelijk zal leiden tot enorme verkeersdruk bij de Zuiderbrug. De politiek zal moord en brand schreeuwen en een oplossing eisen. Die oplossing wordt bijna zeker de A74-oost, of beter de klagenfurtvariant. Daarmee komt een wens van een aantal belangengroepen en politieke partijen uit, namelijk een rondweg om Venlo. De SP roept de voorstanders en draaiers in het A74-dossier op om dan ook maar gelijk kleur te bekennen! Laat de Venlose burger weten of die rondweg om Venlo een optie is en pas niet de salami-tactiek toe door nu een stukje weg neer te leggen en over twee jaar de strook asfalt ten oosten van Venlo.

31-10-2009: Cramer: "A74 moet voor Floriade 2012 af"
31-10-2009: website Dagblad de Limburger: PvdA: "onderzoek glazen tunnel A74"
24-06-2009: Opnieuw valse beloftes A74
06-12-2008: Transparante tunnelvisie

U bent hier