h

Actiecomité A74

Overzicht van alle activiteiten, nieuws items en documenten met betrekking tot de snelweg A74
9 oktober 2006

SP congres kiest A74 in verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma SP
Op zaterdag 7 oktober hield de SP haar 14e Congres, in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Een kleine duizend afgevaardigden stelden er het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de SP definitief vast. De SP afdeling Venlo was met 4 afgevaardigden ook aanwezig en diende een amendement in over de geplande snelweg A74 bij Venlo.

Lees verder
14 juni 2006

SP laaiend op Duitse overheid: Duitse A74 veroorzaakt wél overlast

Zuiderbrug over de Maas bij Blerick
Zoals bekend is de aanleg van snelweg A74 via de Plateauvariant tussen Venlo en Tegelen nog steeds een heikel punt. Al ruim 1,5 jaar wordt een definitieve beslissing hierover telkens weer uitgesteld vanwege verwachte overschrijdingen van de luchtverontreiniging. In Duitsland echter gaan de procedures voor de aanleg van de A74 (daar A61) gewoon door. Vorig jaar juni konden Nederlandse staatsburgers bezwaar aantekenen tegen dit Duitse deel. Hierop struinde de SP afdeling Venlo met zelfgemaakte bezwaarschriften onder de arm de galerieën van de Molenbossenflats af om burgers de mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen. De SP haalde toen 207 bezwaarschriften op. Er zijn in totaal 287 Nederlandse bezwaarschriften tegen de Duitse A74 ingediend.

Lees verder
26 oktober 2005

Bewoners en SP halen bezwaarschriften op tegen snelweg

Onderzoek toonde aan dat de wettelijk normen voor luchtkwaliteit overschreden zullen worden

Aankomende vrijdagavond geven Blerickse en Tegelse bewoners samen met de SP afdeling Venlo op de markt in Blerick het startschot voor het ophalen van bezwaarschriften tegen de aanleg van wegvak C2. Dit stukje snelweg wil de Minister van Verkeer en Waterstaat aanleggen tussen de Zuiderbrug en de A73 tunnelbak in Tegelen. Het stukje snelweg moet aangelegd worden, omdat de Minister nog steeds geen definitief besluit heeft genomen over het tracé voor de A74 waardoor de aansluiting met de A73 in 2008 in gevaar komt.

Lees verder
16 juli 2005

SP Europarlementslid: “Er leiden veel wegen naar ‘Kyoto’, maar niet over de A74

Overheid neemt met A74 milieunormen van Nederland en Europa NIET serieus

Soms liggen goede milieukeuzes letterlijk voor het oprapen maar gaat men tegen elk beter weten in toch voor een variant die funest uitpakt. Van de perikelen rond de A74 bij Venlo zakt mijn broek dan ook af. Deze week pleitte ik in het Europees Parlement derhalve voor het stopzetten van het Plateau-tracé. Maar de echte strijd voor een gezond en milieuvriendelijk Venlo zal uiteindelijk in Venlo gevoerd moeten worden.

Lees verder
30 juni 2005

SP Europarlementslid: “A74 is snelweg naar de hel

Overheid neemt met A74 milieunormen van Nederland en Europa NIET serieus

SP Europarlementariër Kartika Liotard heeft vorige week woensdag in een plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel gepleit om een einde te maken aan het A74 Plateau tracé: ‘In Noord Limburg worden de milieunormen al fors overschreden en door combinatie van de snelwegen A74 en A73 ontstaat er een nog slechtere situatie’, aldus Liotard.

Lees verder
11 maart 2005

Verkeersminister Peijs bezoekt Venlo

Verslag bezoek verkeersminister Peijs

Minister Peijs
Afgelopen zaterdag was verkeersminister Karla Peijs in Venlo om met voor- en tegenstanders van de nieuw aan te leggen snelweg A74 (gepland via de Plateau-variant) te praten. Erik Manders was hier namens de SP Venlo bij aanwezig. De SP was in eerste instantie niet uitgenodigd deze besloten bijeenkomst, want zo stelde men; de SP is niet vertegenwoordigd in de Venlose gemeenteraad. Uiteindelijk na lang aandringen bleek het tóch opeens mogelijk dat óók de SP bij deze besloten vergadering aanwezig kon zijn. Ook Alex Vervoort was, namens het BewonersActieComité A74 (BAC), aanwezig.

Lees verder
1 februari 2005

SP blij met afgelasting bezoek minister aan Venlo

Minister Peijs zou komen spreken met voorstanders P-variant

Gasmasker
De Socialistische Partij in Venlo is erg blij met de afgelasting van het bezoek van verkeersminister Karla Peijs aan Venlo. De minister zou Venlo aankomende donderdag bezoeken i.v.m. de tracékeuze voor de A74. Ze zou onder andere praten met burgemeester Schrijen van Venlo, gedeputeerde Vestjens (verkeer), de wethouders Wolters (Ruimtelijke Ordening) en Freij (Verkeer) van Venlo, directeur Prins van Rijkswaterstaat Limburg en Projectdirecteur van RW73-zuid dhr van Oostrum. Daarnaast zouden ook dhr Loozen (directeur Kamer van Koophandel Noord-Limburg), dhr Staal (Limburgs Landschap) en dhr Tuinstra van de wijkraad Venlo Noord-Oost aanwezig zijn. Van de Stichting Geen Twee Snelwegen zouden dhr Stapels (voorzitter) en dhr van Veen (vice-voorzitter) aanwezig zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier