h

Geen onomkeerbare voorbereidingen voor A74 dus opschorting bomenkap

12 augustus 2010

Geen onomkeerbare voorbereidingen voor A74 dus opschorting bomenkap

Theresiakapel Via vragen aan het gemeentebestuur wenst de SP opheldering over de verleende kapvergunning aan de Trappistenweg in Tegelen, die uitgevoerd wordt als voorbereiding op de verplaatsing van de Theresiakapel vanwege de aanleg van de A74, terwijl de bezwaarprocedure hiervoor moet nog beginnen! De SP wenst onmiddellijke opschorting van de verleende kapvergunning, en een stop op alle voorbereidingen tot de bezwaarprocedure voor de A74 is afgerond.

Maandag werd het tracébesluit voor de A74 getekend en nu is de burger aan zet om hierover haar mening te geven. Tot die tijd blijft alles bij het oude, zou men denken. Ware het niet dat via slinkse wijze allerlei voorbereidingen reeds in gang worden gezet. Zo zijn er al enkele vergunningen aangevraagd voor de sloop van twee geluidsschermen en grondverzet, Oorlogsmonument en is deze week tot onze verbazing een vergunning verleent voor het kappen van 5 eikenbomen en 3 acaciabomen om de verplaatsing van de Theresiakapel en het Oorlogsmonument mogelijk te maken (zodat zware machines er beter bij kunnen). De verplaatsing is nodig vanwege de aanleg van de A74 aldaar, vlak langs het klimpark Fun Forest en speeltuin Klein Zwitserland.

Opmerkelijk: De Theresiakapel werd in 1996 voor veel geld gerestaureerd en met veel bombarie op de Trappistenweg neergezet, op een prominente plek bij de ingang van de drukbezochte speeltuin, wetende dat daar mogelijk de A74 zou komen. De kapel wordt nu opnieuw verplaatst maar een nieuwe locatie is er nog geeneens...

De bezwaarprocedure op het A74-tracébesluit moet nog beginnen (!) en zodoende kan en mag het niet zo zijn dat reeds onomkeerbare handelingen plaatsvinden bomenkap nog voordat de rechterlijke macht zich heeft kunnen uitspreken over het tracébesluit. Daarbij horen ook de bomenkap en verwijdering van de kapel. De SP wenst onmiddellijke opschorting van de verleende kapvergunning, en een stop op alle voorbereidingen tot de bezwaarprocedure voor de A74 is afgerond.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Afgeven kapvergunning en verplaatsing Theresiakapel
Datum: 12 augustus 2010

Afgelopen maandag ondertekende de minister van verkeer en waterstaat in Venlo het tracébesluit voor de A74. Momenteel kan tegen dit besluit - geheel volgens de bestaande wetgeving - bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Het college heeft in het debat rond het voorlopig tracébesluit benadrukt dat dit via democratische besluitvorming tot stand is gekomen. De SP respecteert ieder democratisch genomen besluit maar is tevens van mening dat ook de rechten van belanghebbende bij dit proces horen.

Tot verbazing van de SP maakt de gemeente echter bekend dat zij kapvergunningen verleend voor bomen rondom de Theresiakapel aan de Trappistenweg in Tegelen met als motivatie de voorbereidingen voor het verplaatsen van betreffende kapel.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor de SP-fractie om de volgende vragen te stellen:

1. Bent u met de SP van mening dat de gemeente door het verlenen van de kapvergunning vooruit loopt op de uitkomst van de bezwaarprocedure en een uitspraak van de Raad van State betreffende het tracébesluit A74? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening van de SP dat ook de rechterlijke macht in Nederland deel uitmaakt van het democratische proces? Bent u met de SP van mening dat de lokale overheid juist daarom geen onomkeerbare acties zou moeten ondernemen indien er nog bezwaarprocedures lopen ten aanzien van overheidsbesluiten? Zo nee, waarom niet?

3. Het verlenen van de kapvergunning is nodig voor de verplaatsing van de Theresiakapel, en die verplaatsing is nodig voor de aanleg van de A74. De bomenkap kan zodoende niet anders gezien worden als een voorbereiding op de aanleg van de snelweg. Bent u bereid om de kapvergunning met onmiddellijke ingang te schorsen tot het moment dat de bezwaarprocedure voor de A74 is afgerond? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de A74 of daarmee samenhangende werkzaamheden (te denken is bijvoorbeeld aan grondverzet) niet te starten tot de bezwaarprocedure voor de A74 is afgerond? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


12-08-2010: Website Omroep Venlo: "Theresiakapel wijkt voor A74"
09-08-2010: Tracébesluit getekend, rechtsgang volgt
28-01-2010: Blijven vechten met de A74

U bent hier