h

De A75 die komt er dus, ooit

13 december 2013

De A75 die komt er dus, ooit

A75 Op 25 oktober verscheen ineens een bericht waarin de A75 werd aangekondigd. Opmerkelijk want B&W deed tot nu erg krampachtig over nieuwe wegen in Venlo. We stelden er meteen raadsvragen over. De antwoorden kregen we vandaag en zijn vooraf uitwijkend en van een hoog ‘dat zien we dan wel' gehalte. Maar de A75 lijkt toch echt op de planning te staan.

Het realiseren van de A73 en A74, van tekentafel tot aanleg, duurde tientallen jaren, inclusief diverse bezwaarprocedures tot aan het hoogste rechtscollege aan toe. Want beide snelwegen riepen (terecht) veel protest op. Niet zo raar dat de gemeente voorzichtig is met iets roepen over weer een nieuwe (snel)weg.

Sterker, B&W handelt eerder krampachtig, bang voor ophef? Bij het lokale verkeersbeleid in 2011 was voor het eerst sprake van een m mogelijke nieuwe snelweg. loep Desgevraagd ontkende wethouder Beurskens (VVD) dit maar moest kort daarna toegeven dat er inderdaad ideeën leefden voor een nieuwe snelweg als afronding van een rondweg om Venlo. Er was zelfs al een naam voor, de A75 zo zei de wethouder.
In 2012 ontkende hij dat allemaal weer maar toen we hem confronteerden met zijn eigen uitspraken bond hij snel in en bekende de ideeën. Heel vreemd allemaal.
En nu? Nu staat de weg ineens als ‘project A75’ in een kleurrijk document met toekomstige infrastructurele plannen. Het staat daarin zelfs als ambitie geformuleerd.

Die nieuwe snelweg moet zorgen voor een rondweg om Venlo. Terugdenkend aan de discussie rondom de tracékeuze voor de A74 zijn er eigenlijk maar twee opties om de A75 te realiseren, namelijk via de Klagenfurtlaan of parallel maar dan op Duits grondgebied.

De krampachtigheid zien we terug in de antwoorden op de raadsvragen die de SP stelde. B&W schrijft dat ze het in snelweg toekomstige studies te zijner tijd zal bekijken, er nog geen verkennende studie is gedaan en die nog moet worden opgestart. Waarom dan zo nadrukkelijk nu al over een A75 praten en dat als ambitie publiceren? Dat blijft vooralsnog onopgehelderd.

Wel geeft B&W het volgende antwoord: “Venlo heeft op termijn een bereikbaarheidsprobleem op de snelwegen rondom Venlo. We moeten nu beginnen met nadenken over mogelijke oplossingen”.

Ook antwoord B&W op onze vraag dat ze luchtkwaliteit, geluid- en stankoverlast te zijner tijd meegenomen moet worden in de voorbereidende studies. smog Dat is alvast winst.
Van de andere kant is dit wettelijk verplicht maar we weten hoe bij de A74 nogal selectief werd omgesprongen met cijfers om maar te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen...

De vraag blijft staan waarom de A75 wel in een visiedocument is opgenomen maar de gemeente Venlo geen klare taal wenst te spreken richting haar eigen gemeenteraad. Toch voorzichtigheid om gedoe te voorkomen?
In februari komt B&W met een nieuw verkeersbeleid, we zullen zien wat dat zegt over nieuwe wegen.

25-10-2013: Aanleg A75 als “ambitie” op komst maar waar en wanneer?
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier