h

Opnieuw valse beloftes A74

24 juni 2009

Opnieuw valse beloftes A74

geensnelweg Wat moeten we er nog van vinden, alweer hebben we een datum voor het ontwerp-tracébesluit van de A74. Nu wordt het voorjaar 2010. In de mediaberichten kunnen we opmaken dat het gaat om een tracé van vier kilometer tussen A67 via A73 kortom de Plateauvariant waar de SP dus zeer op tegen is.

In het ontwerp-tracébesluit komen ook de maatregelen die genomen worden ten aanzien van geluidsoverlast en fijnstof. Dat moet een flink plan worden want de Plateauvariant loopt door Tegelen, Venlo-zuid, Blerick, Hout-Blerick en Boekend. Op sommige plekken wonen dan 5500 mensen in de uitlaatgassenstank en de uitstoot van het dodelijke fijnstof.

Wat moeten we er nog van vinden? De SP strijd al sinds 2004 tegen deze vorm van asfalt aanleggen. Keer op keer kregen we gelijk samen met onze strijdmakkers tegen het geweld van foute cijfers en verkeerde berekeningen. De A74 is een snelweg die niet aangelegd kan worden, ze kan niet voldoen aan welke normen dan ook. En toch gaan de beleidsmakers stug door. Hij moet en zal er komen, koste wat kost. Dat er vervolgens mensen levens mee gemoeid zijn mag de 'pret' blijkbaar niet drukken. Kortzichtig en asociaal bestuur over de rug van de burger.

A73 bij Hout-Blerick De A73 zoals die er nu bij Hout-Blerick ligt.

In het najaar van 2007 was er de hoorzitting in de Tweede Kamer voor belangenverenigingen. Deze schijnvoorstelling waarbij voor de tegenstanders in ieder geval het idee overeind werd gehouden dat er nog wat te bespreken viel, is vervolgens opgevolgd in de een debat over deze weg. Met name Ger Koopmans van het CDA zet zich nog al in voor dit stuk asfalt, dat straks Tegelen en met name de wijk Op de Heide zal afsnijden van de rest van de gemeente. Maar ook de mensen in Venlo-zuid en Blerick krijgen een behoorlijke extra stroom auto’s over de A73 richting A74. Die mensen vinden geen gehoor bij het CDA want de vriendjes van de asfaltlobby en transportlobby zorgt voor poen en stemmers...
Het zou flauw zijn om het CDA alleen de schuld te geven van de druk op deze weg. Hoewel de partij er echt haar best voor doet zijn het met name de SP en D66 (op sleeptouw) geweest die daadwerkelijk tegen deze weg zijn. Alle overige partijen van GroenLinks tot PVV hobbelen braaf achter met name het CDA aan.

In 2008 gaf de verkeersminister aan dat in 2009 de schop de grond in zou gaan. Een jaar eerder riep die dat ook al. En zijn voorganger het jaar daarvoor ook. Die schop kan gewoon in de kast blijven want de ministers konden en kunnen niet voldoen aan de regelgeving, de rekenmannetjes mochten opnieuw een uitweg uit deze beerput proberen te cijferen en dus bleef het verder stil vanuit Den Haag.
Het is overigens niet vreemd dat deze CDA-minister z'n broeders in Venlo moet bijspringen. De aandacht moet tenslotte worden afgeleid van de tweestrijd die ontstaan is tussen de beoogd fractievoorzitter van het CDA in Venlo en zijn eigen campagneleider, dezelfde Ger Koopmans die nogal drammerig dit asfalt wil. Zij hadden deze week totaal afwijkende standpunten als het om een mogelijke coalitie met de PVV gaat. Een schandalige schoffering van de kiezer die nog moet spreken.
Het toont aan hoe zeer het CDA aan het regeringspluche hecht. Men wil met iedereen regeren zolang men zelf maar kan besturen. Op zich is het ook wel logisch want als iets de afgelopen jaren is komen vast te staan is dat het feit dat het CDA geen fatsoenlijke oppositie kan voeren.

uitzicht Zuiderbrug op Tegelen Uitzicht vanuit de Molenbossen op de A73/Zuiderbrug richting Tegelen.

En dus gooit het CDA de A74 maar weer eens in de strijd. Geen aandacht voor (Hout)Blerick, Boekend, Tegelen en Venlo-Zuid. Gewoon arrogant verklaren dat ze het toch gaan doen. Ondanks alle tegenstand wil men de A74 door de strot van de bevolking duwen. Wel na de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, want regeren moeten en zullen is het mantra bij het CDA.
Dat die partij enkel en alleen bezig is met de macht zegt ook wel iets over de onkunde om op een andere manier een bijdrage aan de gemeente te leveren. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren van haar slechtste kant laten zien in de oppositie, een voor het CDA onherkenbare plaats. Dan zegt de SP heel simpel wie niet wil leren moet maar voelen: geen oppositie willen kunnen voeren en enkel hunkeren naar de macht? Niet goed is opnieuw!

Laat de komende vier jaar maar zien of dit CDA oren heeft voor de burgers. We betwijfelen het, het CDA zelf ook en daarom willen ze weer snel wethouders leveren en de lakens uitdelen. Even een opfrissertje voor de CDA-kliek: de SP doet deze keer wel mee!
Wat ons betreft komt die CDA-coalitie er weer niet en komt de zuidelijke A74 er nooit!

Plan voor twee keer de A74 A73+A74 varianten Twee plaatjes uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: de A73 en de varianten voor de A74. Moeten die er allemaal gaan komen?

26-05-2009: Zoek een reden om via de krant te roepen om de A74
04-07-2008: De bevestiging: de A74 is een Duitse weg!
05-07-2007: De Volkskrant vandaag: "Overheid ‘goochelt’ met norm fijnstof!"

U bent hier