h

Maatregelen Zuiderbrug

25 januari 2014

Maatregelen Zuiderbrug

Deze week werd bekend dat er maatregelen worden genomen ten aanzien van de geluidshinder aan de Zuiderbrug. Na jarenlange overlast is dat hoopgevend maar we zitten nog met veel vragen.

Sinds de aanleg van de Zuiderbrug voor de A73 zorgen de voegovergangen tussen de brugdelen voor overlast. Elk voertuig dat over de verbindingspunten (waar de brug aansluit op de weg) rijdt brengt kabaal mee dat vooral voor de omwonenden al vele jaren hinder oplevert.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Sinds de aansluiting in april 2012 van de A74 bovenop de A73, passeert er nog meer verkeer de Zuiderbrug. Dat levert dus ook meer geluidsoverlast op. Een probleem dat al jaren bekend is maar waar geen oog voor was.”

 

“De SP heeft sinds 2004 gewezen op problemen rondom de snelwegcombinatie en de Zuiderbrug, steeds werd onze kritiek weggewuifd of toonde men cijfers die het tegendeel zouden bewijzen. Gepraat met omwonenden werd er niet.

De SP deed dat wel en hamerde ook steeds op aanvullende onderzoeken en passende maatregelen. Rijkswaterstaat en gemeente Venlo wisten heus wel dat er wat schortte aan de snelweg.”, stelt Heerschop.

 

“De A74 moest in zo'n raptempo aangelegd worden (moest en zou vóór opening van de Floriade gereed te zijn) dat beloofde maatregelen om de luchtkwaliteit te garanderen, fijnstof en stank te beperken en geluidsoverlast in te dammen pas later klaar waren of nog steeds moeten plaatsvinden. Zo ook het terugbrengen van het onnodige lawaai bij de brugverbindingen.”

 

Nadat bewoners medio 2013 wederom aan de bel trokken werden ook andere politieke partijen ineens wakker. Rijkswaterstaat beloofde opnieuw onderzoek te zullen doen.

En dan deze week ineens het bericht dat er met bewoners wordt overlegd en er maatregelen worden genomen. Sterker, Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo bekijken of er nog meer maatregelen moeten worden genomen.

Heerschop: “Dit is prachtig nieuws maar roept bij ons toch de nodige vragen op. Waarom nu ineens wel? En volgen dan ook de in het verleden beloofde diverse andere maatregelen zoals gedegen geluidsschermen? Dit is aanleiding voor de SP-fractie om hierover vandaag raadsvragen te stellen aan het college van B&W.”

 

Het vraagt om een verklaring om na jaren soebatten, omwonenden in de steek laten of van het kastje naar de muur sturen, en nu ineens aanpassingen te gaan toebrengen.

Heerschop: “Aardig dat men zo vlak voor de verkiezingen ineens wél in actie zegt te gaan komen maar we kunnen het pas geloven als we het zien. Met de raadsvragen wil de SP de zaak scherper en duidelijker krijgen.”

 


De raadsvragen aan het college van B&W leest u hier.
 
Op 10 maart kregen we de antwoorden van B&W, deze kunt u hier lezen. Daarin zegt B&W dat er nog gesprekken lopen. Ook schuift ze wederom de verantwoordelijk in de schoenen van Rijkswaterstaat. Deze zinsnede zegt veel: "Vooralsnog zijn er nog geen aanvullende concrete maatregelen aan de orde." Positief is dat B&W kijkt hoe de doorstroming op de op- en afritten beter kan. Daar loopt nu een uitvoerings-programma voor. We houden de vinger aan de pols.

 

U bent hier